Dự trữ bột giấy tại các cảng châu Âu giảm mạnh trong tháng 7

Ngày 01-08-2018
VPPA-Mức dự trữ bột giấy tại các cảng của châu Âu đã giảm mạnh trong tháng 7/2018, chỉ đạt 1,092,760 tấn, thấp hơn 4,6% so với tháng 6/2018 là 1,145,036 tấn, căn cứ theo số liệu thông kê của Hội đồng bột giấy châu Âu.  Tổng dự trữ chỉ cao hơn mức cùng kỳ năm ngoái là 2,1%, […]

Mức dự trữ bột giấy tại các cảng của châu Âu đã giảm mạnh trong tháng 7/2018, chỉ đạt 1,092,760 tấn, thấp hơn 4,6% so với tháng 6/2018 là 1,145,036 tấn, căn cứ theo số liệu thông kê của Hội đồng bột giấy châu Âu.  Tổng dự trữ chỉ cao hơn mức cùng kỳ năm ngoái là 2,1%, trong khi mức dự trữ trong tháng 7 năm ngoái đạt 1,070,589 tấn.

Dự trữ bột giấy tại các cảng châu Âu (tấn)

Nước

T7 – 2018

T6 – 2018

T7 – 2017

Hà Lan, Bỉ 461,367 428,118 471,069
Pháp, Thụy sĩ 80,756 105,565 101,603
Anh 38,070 52,967 47,279
Đức 112,388 113,017 97,540
Italia 308,645 361,975 265,017
Tây Ban Nha 91,534 83,338 88,081
Tổng 1,092,760 1,145,036 1,070,589
Nguồn: Europulp.
Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng