Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các doanh nghiệp chủ hàng nhập khẩu

Ngày 13-03-2019
VPPA-Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 646/CHHVN-VTDVHH về việc miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các doanh nghiệp chủ hàng nhập khẩu. Văn bản được gửi cho các Hiệp hội ngành nghề (trong đó có […]

Container hàng hóa tai cảng

Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 646/CHHVN-VTDVHH về việc miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các doanh nghiệp chủ hàng nhập khẩu. Văn bản được gửi cho các Hiệp hội ngành nghề (trong đó có Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam), trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải phóng thông quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, xem xét miễn giảm phí lưu container, lưu bãi cho các doanh nghiệp chủ hàng do chậm dỡ hàng, nếu việc chậm dỡ hàng do lỗi của các cơ quan quản lý nhà nước hoặc vướng mắc về cơ chế chính sách.

Toàn văn của công văn số 646/CHHVN-VTDVHH ngày 07 tháng 3 năm 2019: 646.CHHVN-VTDVHH.signed

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng