NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Ngày 26-06-2012
VPPA-NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2012, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, Hà Nội. […]

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2012, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, Hà Nội.

Đại hội đã ra Nghị quyết toàn văn như sau:

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VIỆT NAM                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng  06 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ V

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM 

Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2012, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, Hà Nội.

Đại hội đã nghe ông Vũ Ngọc Bảo, Tổng Thư ký, thay mặt Ban Chấp hành trình bày các báo cáo: Đánh giá hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2007-2011, Phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ 2012-2016 và Báo cáo bổ sung sửa đổi Điều lệ. Ông Đỗ Xuân Trụ, Chủ tịch Hiệp hội trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007-2011.

Báo cáo Thành tựu ngành giấy và bột giấy Việt Nam giai đoạn 2007-2011 và Báo cáo tài chính đã được trình bày tại Hội nghị chuẩn bị Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam ngày 19/04/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các báo cáo này đã được Hội nghị thông qua, không có ý kiến bổ sung, nên không trình bày lại trong Đại hội.

Đại hội đã thảo luận các báo cáo trình bày tại Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 17 ủy viên, bầu Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm 3 ủy viên.

Đại hội nhất trí

 QUYẾT NGHỊ

 1.            Thông qua các báo cáo của BCH Hiệp hội khóa IV.

Đại hội giao cho Ban chấp hành Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2012-2016 tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp, bổ sung của các đại biểu để hoàn thiện văn kiện chính thức của Đại hội.

2.            Về phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2012-2016, Đại hội khẳng định chủ đề và tiêu chí xuyên suốt cả nhiệm kỳ là “Đổi mới công nghệ, Mở rộng quy mô, Tiết kiệm Tài nguyên, Phát triển vững bền”.

3.            Đại hội biểu quyết thông qua “Điều lệ Hiệp hội” (Biên bản kèm theo).

4.            Đại hội công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra.

Ban chấp hành có 17 ủy viên, ban kiểm tra có 03 ủy viên (danh sách cụ thể kèm theo). Chủ tịch, Phó chủ tịch Hiệp hội và Tổng thư ký được bầu trong Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa V. Danh sách Ban Chấp hành (Khóa V) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

1.              Vũ Ngọc Bảo

2.              Vũ Thanh Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam

3.              Vũ Xuân Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

4.              Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giấy Trúc Bạch

5.              Phan Hưng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Vạn Điểm

6.              Vũ Thị Hồng Mận, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện

7.              Bùi Kỳ Phát, Giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

8.              Hoàng Phùng, Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Sông Lam

9.              Nguyễn Nhân Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Giấy & Bao bì Phú Giang

10.          Hàn Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy An Bình

11.          Đào Sỹ Sành

12.          Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến

13.          Võ Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Giấy & Bao bì Phú Thọ

14.          Hà Ngọc Thống, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu

15.          Phan Quang Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Miền Tây

16.          Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Linh Xuân

17.          Phạm Thị Đoan Trang, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Mỹ Hương

Danh sách Ban Kiểm tra (Khóa V) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

1.              Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Công ty Giấy Tissue Sông Đuống

2.              Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến

3.             Phạm Thị Đoan Trang, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Mỹ Hương

5.            Đại hội giao cho Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ V căn cứ vào Nghị quyết Đại hội để cụ thể hoàn thành chương trình công tác hàng năm, chỉ đạo hoạt động của các Hội viên trong Hiệp hội.

Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam kêu gọi toàn thể hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, hợp tác, hiệp lực cùng phát triển ngành giấy và bột giấy Việt Nam vững bền./.

 

ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

 

            TM BAN THƯ KÝ                                    CHỦ TỊCH HIỆP HỘI

      HOÀNG TRUNG SƠN                                HÀN VINH QUANG

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng