Bản tin tháng 3/2021

Trong bản tin số 2 – tháng 3/2021 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư 

APRIL thông báo tăng giá giấy

Qingyun Shenggang khởi chạy TM 20.000 tấn / năm

Nine Dragons Trung Quốc đầu tư vào sản xuất bột giấy tái chế tại Đông Nam Á

>>> Xem BẢN TIN THÁNG 3

Bản tin tháng 03/2020

BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin tháng 3/2020 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư

Đọc BẢN TIN THÁNG 3/2020

VPPA