Thống kê tiêu thụ giấy SC, CMR, UMR tại Châu Âu

Tổng tiêu thụ giấy cán láng (SC) tại châu Âu giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 179.000 tấn. Trong đó, trong EU giảm 12,8%, xuống 165.000 tấn và ngoài EU giảm mạnh 62,6%, xuống 14.000 tấn.

Tổng tiêu thụ giấy không tráng (CMR) tại châu Âu giảm mạnh 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 253.000 tấn. Trong đó, trong EU giảm 29,0%, xuống còn 203.000 tấn, ngoài EU giảm 62,0%, xuống 49.000 tấn.

Tổng tiêu thụ giấy in từ bột cơ học không tráng dạng cuộn (UMR) tại châu Âu giảm 10,3% so với năm ngoái, xuống còn 142.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ trong EU giảm 7,5%, xuống 113.000 tấn và ngoài EU giảm 19,9%, xuống còn 29.000 tấn.

    >>> Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 7/2020

Theo EURO-GRAPH