13 dạng phế liệu bị loại khỏi danh mục được phép nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các địa phương thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, Quyết định 28 có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, thay thế Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng một số loại phế liệu là “Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại – mã HS 4707.90.00” và “Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hại lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép – mã HS 2618.00.00)” được phép nhập khẩu đến hết ngày 31/12/2021.

Quyết định số 28 đã loại bỏ 13 loại phế liệu ra khỏi danh mục được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (so với Quyết định 73/2014/QĐ-TTg).

    >>> Đông Nam Á: Nhu cầu tăng, thúc đẩy giá giấy bao bì hòm hộp tăng

Cụ thể: thạch cao (mã HS: 2520.10.00); các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự (Mã HS: 3818.00.00); phế liệu và mẩu vụ của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): dạng xốp, không cứng (HS: 3915.20.10); phế liệu và mẩu vụ của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): dạng xốp, không cứng (HS: 3915.30.10); tơ tằm phế liệu (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế (Mã HS: 5003.00.00); thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại (Mã HS: 7204.50.00); Vonfram phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8101.97.00); Molypden phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8102.97.00); Magie phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8104.20.00); Titan phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8108.30.00); Zircon phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8109.30.00); Antimon phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8110.20.00); Crom phế liệu và mảnh vụn (Mã HS: 8112.22.00).

Tổng cục Hải quan cho biết, đối với 13 loại phế liệu nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định 28, doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu đến hết hiệu lực của giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật./.

Theo Báo Mới