Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE

Ngày 6/4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Khối lượng cổ phiếu đăng ký là 18 triệu cổ phiếu, mã chứng khoán HHP, loại cổ phiếu phổ thông.

HHP chào sàn HNX với 10 triệu cổ phiếu vào ngày 8/8/2018, giá tham chiếu 12.600 đồng/cổ phiếu. Sau hơn 1 năm lên sàn, Công ty đã thực hiện phát hành 6,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng VĐL và phát hành 1,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Theo HNX, HHP dự kiến tháng 6/2020 sẽ Tổ chức hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ngày 09/9/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng do CTCP Chứng khoán Dầu khí tư vấn.

Tuy nhiên, ngày 18/10/2019, SGDCK TP.HCM nhận được công văn số 1610/2019/HHP-CV ngày 16/10/2019 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở.

Và đến nay, ngày 6/4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Theo báo cáo tài chính năm 2019, Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 368 tỷ đồng, tăng hơn 122 tỷ so với năm 2018, đạt mức tăng trưởng vượt 49,98%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ, tăng 39,37% so với năm 2018.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thành lập ngày 05 tháng 11 năm 2012 với vốn góp ban đầu là 18 tỷ đồng nhằm thực hiện tái cấu trúc nhà máy sản xuất giấy Đức Dương đang đứng trước bờ vực phải đóng cửa. Sau 8 năm hoạt động, năm 2019 vốn điều lệ tăng lên gấp 10 lần, đạt 180 tỷ đồng.

Công ty chuyên cung cấp những sản phẩm giấy Kraft sóng mang thương hiệu Hoàng Hà. Trong những năm qua, Hoàng Hà Hải Phòng đã không ngừng nỗ lực phát triển, tăng cường năng lực tài chính đảm bảo các hoạt động kinh doanh bền vững.

Sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, Công ty đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong lĩnh vực sản xuất giấy bao bì carton.

Công ty cũng vừa hoàn tất quá trình đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp thêm dòng giấy Chipboard cho thị trường ống lõi, bìa… với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất, kinh doanh giấy Kraft – nguyên liệu chính cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì carton.

VPPA