Tài liệu Hội nghị Ngành Công nghiệp Giấy Đông Nam Á lần thứ 34

Ngày 07-11-2019
VPPA-Hội nghị Ngành Công nghiệp Giấy Đông Nam Á lần thứ 34 dù khép lại nhưng những bài báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm đến từ các Hiệp hội trong khu vực, huyên gia đầu ngành từ đến từ Hawkins Right và Risi vẫn luôn có giá trị với tất cả những đơn vị […]

Hội nghị Ngành Công nghiệp Giấy Đông Nam Á lần thứ 34 dù khép lại nhưng những bài báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm đến từ các Hiệp hội trong khu vực, huyên gia đầu ngành từ đến từ Hawkins Right và Risi vẫn luôn có giá trị với tất cả những đơn vị trong ngành. 

VPPA xin cung cấp các bài báo cáo đến quý bạn đọc qua các bản mềm của các file đính kèm dưới đây:

01–Industry VPPA

02–Industry report by CPA

03–Industry report by CTPIA

04–Industry Report – IPPA – Current Situation

05–Industry Report – JPA-

06–KPA Industry report

07–MPPMA – Industry report

08–MPPIA – Industry report

09–PPMAI – Industry report

10– TPPIA –Country Report

11. Special Report of Hawkins Wright

12. Special Report of RISI

13–Case-sharing 01 – JPA-Paper recycling system in Japan

14–Case-sharing 02 – IPPA – Recovered Paper Policy and Regulation

15–Case-sharing 03 – TPPIA-SCG Circular Way

16–Case-sharing 04 — VPPA-Solution the utilizing the energy the waste from paper mill

17–Case-sharing -5 -IPPA -MoEF-Optimizing Utilization Case Sharing

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng