Thị trường châu Âu: Tiêu thụ giấy in báo tăng; giấy SC, CWF, UWF, CMR và UMP tiếp tục giảm

Ngày 28-03-2019
VPPA-Tiêu thụ giấy in báo tại châu Âu đã tăng trong tháng 1, trong khi đó các loại giấy khác như: giấy in viết từ bột hóa có tráng và không tráng (CWF và UWF), giấy cán láng (SC), giấy in từ bột cơ học có tráng dạng cuộn (CMR – coated mechanical reels) và […]

Tiêu thụ giấy in báo tại châu Âu đã tăng trong tháng 1, trong khi đó các loại giấy khác như: giấy in viết từ bột hóa có tráng và không tráng (CWF và UWF), giấy cán láng (SC), giấy in từ bột cơ học có tráng dạng cuộn (CMR – coated mechanical reels) và không tráng dạng cuộn (UMP – uncoated mechanical paper) tiếp tục suy giảm.

Giấy in báo: tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước đạt mức 543.000 tấn, các nước EU tăng 1,1% đạt 418.000 tấn, các nước ngoài EU tăng 1,2% đạt 126.000 tấn.

Giấy CWF: giảm 9,9% xuống còn 457.000 tấn, trong các nước EU giảm 7,7% xuống còn 369.000 tấn, các nước ngoài EU giảm 18,2% xuống còn 87.000 tấn.

Giấy UWF: giảm 1,4% xuống còn 600.000 tấn trong tháng 1, ở các nước EU thấp hơn 3,0% so với tháng 01.2018 đạt mức 509.000 tấn, các nước ngoài EU giảm 8,9% ở mức 91.000 tấn.

Giấy cán láng (SC): giảm 1,6% so cùng kỳ  năm ngoái xuống còn 267.000 tấn trong tháng 1, trong các nước EU giảm 5,2% xuống còn 226.000 tấn, ngoài EU giảm  24,3% đạt 41.000 tấn.

Giấy CMR: giảm mạnh 8.4% so với cùng kỳ xuống còn 437.000 tấn, các nước EU ở mức 325.000 tấn, thấp hơn 8,7% so với tháng 1 năm 2018, các nước ngoài EU giảm 7,7% so với năm ngoái xuống còn 112.000 tấn.

Giấy từ bột cơ học không tráng: giảm 11,3% xuống còn 178.000 tấn trong tháng 1, các nước EU giảm 10,2% xuống còn 146.000 tấn, ra ngoài EU giảm mạnh 16,1% xuống còn 32.000 tấn.

Theo EURO-GRAPH News/3.2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng