Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 12.2018

Ngày 31-01-2019
VPPA-Theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng sản phẩm bột giấy và giấy (PPPC), giao dịch bột giấy toàn cầu tăng 11,4% lên 4,392 triệu tấn trong tháng 12, so với 3,942 triệu tấn trong tháng 11.2018, nhưng thấp hơn 8,7% so với tháng 12 cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ giao dịch/sản lượng […]

Theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng sản phẩm bột giấy và giấy (PPPC), giao dịch bột giấy toàn cầu tăng 11,4% lên 4,392 triệu tấn trong tháng 12, so với 3,942 triệu tấn trong tháng 11.2018, nhưng thấp hơn 8,7% so với tháng 12 cùng kỳ năm 2017.

Tỷ lệ giao dịch/sản lượng tăng từ 83% trong tháng 11 lên 89% vào tháng 12.2018. Trong đó, bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đã tăng từ 1,799 triệu tấn trong tháng 11 lên 1,861 triệu tấn trong tháng 12, bột giấy kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tăng từ 2,021 triệu tấn trong tháng 11 lên 2,399 triệu tấn trong tháng 12.

Dự trữ tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu tăng bốn ngày lên 44 ngày cung ứng trong tháng 12 (41 ngày đối với BSK và 47 ngày đối với BHK) và nhiều hơn 11 ngày so với tháng 12 năm 2017.

RISI News/29.01.2019

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng