Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 3.2019

Ngày 26-04-2019
VPPA-Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 3: Lượng tiêu thụ tăng lên 4,71 triệu tấn, tồn kho tiếp tục giảm xuống còn 48 ngày cung cấp, tiêu thụ đạt 97% công suất. Theo dữ liệu được công bố bởi Hội đồng sản phẩm giấy và bột giấy toàn cầu (PPPC) – Tiêu thụ bột […]

Bột giấy tẩy trắng thương phẩm

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 3: Lượng tiêu thụ tăng lên 4,71 triệu tấn, tồn kho tiếp tục giảm xuống còn 48 ngày cung cấp, tiêu thụ đạt 97% công suất.

Theo dữ liệu được công bố bởi Hội đồng sản phẩm giấy và bột giấy toàn cầu (PPPC) – Tiêu thụ bột giấy toàn cầu đã tăng 18,0% so với tháng 2.2019, từ 4,044 triệu tấn lên 4,77 triệu tấn trong tháng 3.2019. Tăng bình quân năm đạt 2,7%, tháng 3.2018, tiêu thụ đạt mức 4,646 triệu tấn. Cũng theo PPPC, tỷ lệ tiêu thụ so với công suất đã tăng từ 91% trong tháng 2 lên 97% trong tháng 3.

Tiêu thụ bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đã tăng từ 1,919 triệu tấn trong tháng 2 lên 2,132 triệu tấn trong tháng 3, trong khi đó bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tăng từ 1,979 triệu tấn trong tháng 2 lên 2,482 triệu tấn trong tháng 3.

Tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu đã giảm hai ngày cung xuống còn 48 ngày cung trong tháng 3 (37 ngày đối với BSK và 59 ngày đối với BHK) và cao hơn 11 ngày so với tháng 3 năm 2018.

Theo FastMarkets RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng