Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 6.2019

Ngày 14-08-2019
VPPA-Tiêu thụ đạt 4,367 triệu tấn, tồn kho đạt 53 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ trên công suất đạt 91%. Theo số liệu thống kê của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy (PPPC) tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 6.2019 đã tăng 7.0% đạt 4,367 triệu tấn trong tháng 6, […]

Tiêu thụ đạt 4,367 triệu tấn, tồn kho đạt 53 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ trên công suất đạt 91%.

Theo số liệu thống kê của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy (PPPC) tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 6.2019 đã tăng 7.0% đạt 4,367 triệu tấn trong tháng 6, cao hơn mức 4,081 triệu tấn trong tháng Năm.

Tuy vậy mức tiêu thụ so với cùng kỳ năm trước vẫn thấp 3.8%, so với 4,541 triệu tấn tháng 6.2018. Tỷ lệ tiêu thụ trên công suất đã cải thiện ở mức 83% của tháng 5 lên 91% trong tháng 6.

Tiêu thụ bột giấy gỗ mềm tẩy trắng (BSK) không thay đổi, ổn định ở mức 1,919 triệu tấn trong tháng 6.2019, so với 1,915 triệu tấn trong tháng 5. Trong khi đó, tiêu thụ bột gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tăng từ 2,025 triệu tấn trong tháng 5 lên 2,318 triệu tấn trong tháng 6.2019.

Tồn kho của nhà sản xuất bột giấy toàn cầu tăng 2 ngày, đạt 53 ngày cung cấp trong tháng 6 (43 ngày bột BSK và 64 ngày bột BHK), và cao hơn so với cùng kỳ tháng 6.2018 là 18 ngày./.

FastMarkets RISI

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng