Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 8/2019

Ngày 27-09-2019
VPPA-Tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 8/2019 đạt 4,518 triệu tấn, dự trữ giảm xuống còn 50 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ so với sản lượng đạt 92%. Theo dữ liệu thống kê của Hội đồng sản phẩm bột giấy và giấy (PPPC), tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 8/2019 đã […]

Tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 8/2019 đạt 4,518 triệu tấn, dự trữ giảm xuống còn 50 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ so với sản lượng đạt 92%.

Theo dữ liệu thống kê của Hội đồng sản phẩm bột giấy và giấy (PPPC), tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 8/2019 đã tăng 2,9% đạt 4,518 triệu tấn so với 4,391 triệu tấn trong tháng 7/2019.

So với cùng kỳ năm 2018 tiêu thụ tăng 2,7%, tháng 8/2018 tiêu thụ đạt 4,400 triệu tấn. Tye lệ tiêu thụ so với sản lượng đã đạt 92% tăng 3% so với 89% của tháng 7/2019.

Tiêu thụ bột gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 2,195 triệu tấn trong tháng 8, thấp hơn so với tháng 7 là 2,225 triệu tấn. Trong khi đó tiêu thụ bột gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đạt 2,179 triệu tấn tăng so với 2,034 triệu tấn trong tháng 7.

Tồn kho toàn cầu của nhà sản xuất giảm xuồng 2 ngày, còn 50 cung cấp trong tháng 8 (37 ngày bột BSK và 62 ngày bột BHK), nhưng lại cao hơn cùng kỳ năm 2018 là 11 ngày, theo dữ liệu thống kê của PPPC.

Fastmarkets RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng