Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 9/2019

Ngày 07-11-2019
VPPA-Tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 9/2019 đạt 4,755 triệu tấn, dự trữ giảm xuống còn 44 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ so với sản lượng đạt 99%. Theo dữ liệu thống kê của Hội đồng sản phẩm bột giấy và giấy (PPPC), tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 9/2019 đã […]

Tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 9/2019 đạt 4,755 triệu tấn, dự trữ giảm xuống còn 44 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ so với sản lượng đạt 99%.

Theo dữ liệu thống kê của Hội đồng sản phẩm bột giấy và giấy (PPPC), tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 9/2019 đã tăng 4,0% đạt 4,755 triệu tấn so với 4,571 triệu tấn trong tháng 7/2019.

So với cùng kỳ năm 2018 tiêu thụ tăng 3,4%, tháng 9/2018 tiêu thụ đạt 4,598 triệu tấn. Tỷ lệ tiêu thụ so với sản lượng tháng 9 đã đạt 99% tăng 7% so với 93% của tháng 8/2019. Tiêu thụ bột gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 2,038 triệu tấn trong tháng 9, thấp hơn so với tháng 8 là 2,195 triệu tấn. Trong khi đó tiêu thụ bột gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đạt 2,566 triệu tấn tăng so với 2,233 triệu tấn trong tháng 8.

Tồn kho toàn cầu của nhà sản xuất giảm xuống 4 ngày, còn 44 ngày cung cấp trong tháng 9 (35 ngày bột BSK và 52 ngày bột BHK), nhưng lại cao hơn cùng kỳ tháng 9/2018 là 6 ngày, theo dữ liệu thống kê của PPPC./.

Fasmarkets RISI

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng