Tiêu thụ giấy thu hồi tại Mỹ giảm 4%

Ngày 22-08-2019
VPPA-Tổng mức tiêu thụ giấy thu hồi của Mỹ tính từ đầu năm đến tháng 7.2019 cũng như tính riêng tiêu thụ trong tháng 7 cũng giảm 4%, so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng cho tiêu thụ carton hòm hộp cũ (OCC) đã giảm 5% so trong tháng 7 và giảm 4% từ […]

Tổng mức tiêu thụ giấy thu hồi của Mỹ tính từ đầu năm đến tháng 7.2019 cũng như tính riêng tiêu thụ trong tháng 7 cũng giảm 4%, so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng cho tiêu thụ carton hòm hộp cũ (OCC) đã giảm 5% so trong tháng 7 và giảm 4% từ đầu năm đến tháng 7.2019, so với cùng kỳ.

Tồn kho giấy thu hồi tại thời điểm cuối tháng 7 là 3% so với tháng 6.2019 ở mức 688.500 tấn, và không chênh lệch so với mức tồn kho của cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn mức tồn kho năm 2018 cùng kỳ ở mức 0,2%. Riêng đối với OCC, hàng tồn kho của nhà máy đã giảm khoảng 7% so với tháng 6, ở mức 384.400 tấn, và sáu ngày cung cấp.

Tổng tiêu thụ giấy hỗn hợp (mixed paper) trong tháng 7 đã tăng 3% so với tháng 7.2018 và cũng tăng 3% so với thời điểm từ đầu năm đến tháng 7.2019. Với mức 99.300 tấn, tồn kho giấy hỗn hợp (mixed paper) trong tháng 7 đã tăng 3% so với tháng 6.2019 và tăng 8% so với tháng 7.2018./.

Fastmarkets RISI/22.8.2019

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng