Tin thị trường bột giấy thương phẩm tại Bắc Mỹ và Trung Quốc

Ngày 26-09-2018
VPPA-Hai công ty Canfor Pulp và Domtar, các nhà cung cấp bột giấy thương phẩm hàng đầu châu Mỹ trước đó đã có thông báo tăng giá bột giấy thương phẩm tại thị trường Bắc Mỹ, tăng 30 USD/tấn đối với bột NBSK, từ 1.400 USD/tấn lên 1.430 USD/tấn, có hiệu lực từ tháng 9/2018. […]

Hai công ty Canfor Pulp và Domtar, các nhà cung cấp bột giấy thương phẩm hàng đầu châu Mỹ trước đó đã có thông báo tăng giá bột giấy thương phẩm tại thị trường Bắc Mỹ, tăng 30 USD/tấn đối với bột NBSK, từ 1.400 USD/tấn lên 1.430 USD/tấn, có hiệu lực từ tháng 9/2018.

Tiếp theo động thái tăng giá của hai công ty trên, Resolute Forest Products cũng thông báo tăng giá bột gỗ mềm và bột gỗ cứng, có hiệu lực từ 1/10/2018 đối với khách hàng Bắc Mỹ.

Bột NBSK tăng từ 1.410 USD/tấn (mức giá công bố cuối tháng 8/2018) lên 1.430 USD/tấn tăng 20 USD/tấn để ngang bằng với mức giá niêm yết của hai công ty Domtar và Canfor Pulp.

Bột SBSK cũng tăng 20 USD/tấn lên mức 1.390 USD/tấn. Resolute cũng công bố giá niêm yết ngày 1 tháng 10 là 1.480 USD/tấn đối với bột Fluff Pulp, tăng 30 USD/tấn so với giá công bố cuối cùng của công ty.

Bột NBHK và SBHK cũng được thông báo tăng 20 USD/tấn, với giá mới là 1.270 USD/tấn.

Resolute Forest Products – nhà sản xuất và cung cấp bột giấy thương phẩm lớn ở Bắc Mỹ – có tổng sản lượng bột giấy thương phẩm là 1,86 triệu tấn/năm, tại các nhà máy ở Mỹ và Canada, gồm bột NBSK, SBSK, NBHK, SBHK, Fluff Pulp và bột tái chế (RBK-Recycled bleached kraft), hoặc bột giấy khử mực thương phẩm (MDIP).

Trong khi đó Arauco Chile – nhà sản xuất bột giấy lớn thứ hai thế giới, tổng sản lượng ước tính khoảng 3,95 triệu tấn/năm tại các nhà máy ở Chile, Uruguay và Argentina, thông báo duy trì mức giá không đổi cho khách hàng ở Trung Quốc đối với bột gỗ thông radiata tẩy trắng (BKP) và hai loại bột giấy thương phẩm khác là UKP và BEK, có hiệu lực từ tháng 10/2018.

Arauco công bố giá BKP sẽ vẫn ở mức 880 USD/tấn, giá net CFR, sau khi đã tăng giá 20 USD/tấn vào tháng 9/2018,  bột UKP ở mức giá 880 USD/tấn, giá net CFR và BEK ở mức 790 USD/tấn giá net CFR.

RISI News/26.9.2018

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng