Tổng quan thị trường bột giấy, giấy các loại toàn cầu (Global market outlook for Pulp – Hawkins Wright)

Ngày 07-11-2018
VPPA-Báo cáo tổng quan tình hình thị trường bột giấy, giấy toàn cầu do Hawkins Wright – Công ty nghiên cứu thị trường độc lập và nhà tư vấn kinh doanh toàn cầu về lĩnh vực bột giấy và giấy, được trình bày tại Hội nghị công nghiệp giấy và bột giấy châu Á lần […]

sản xuất bột giấy

Báo cáo tổng quan tình hình thị trường bột giấy, giấy toàn cầu do Hawkins Wright – Công ty nghiên cứu thị trường độc lập và nhà tư vấn kinh doanh toàn cầu về lĩnh vực bột giấy và giấy, được trình bày tại Hội nghị công nghiệp giấy và bột giấy châu Á lần thứ 6, tại Busan Hàn Quốc (APP 6th – Busan, Korea).

Chi tiết báo cáo tìm đọc tại: Bao cao Bot giay cua Hawkins

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng