Trên 50% đại biểu Quốc hội không muốn có thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp tư

Ngày 10-11-2022
VPPA-Trên 60% trong số 432 đại biểu Quốc hội (trên 50% tổng số đại biểu) không tán thành việc áp dụng các quy định của luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như thành lập ban thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp tư nhân.

tren-50-dai-bieu-quoc-hoi-khong-muon-co-thanh-tra-nhan-dan-o-doanh-nghiep-tu

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp này

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có tổng hợp phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự thảo luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, có 432/498 đại biểu Quốc hội gửi lại phiếu ý kiến.

Về việc thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động trong dự thảo luật, có 163/432 đại biểu (chiếm 37,73% tổng số đại biểu Quốc hội cho ý kiến và 32,73% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý với phương án 1 là các quy định Luật áp dụng với các tổ chức có sử dụng lao động.

Có 264/432 đại biểu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu Quốc hội cho ý kiến và 53,01% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý với phương án 2, là luật chỉ áp dụng ở doanh nghiệp nhà nước, còn ở các loại hình doanh nghiệp; tổ chức có sử dụng lao động khác thì tiếp tục thực hiện theo pháp luật về lao động và các quy định hiện hành có liên quan.

Ngoài ra, có 5 đại biểu không chọn phương án và 11 đại biểu có ý kiến khác.

Về việc thành lập ban thanh tra nhân dân, có 161/432 đại biểu (chiếm 37,27% tổng số đại biểu Quốc hội cho ý kiến và 32,33% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý với phương án thành lập ban thanh tra nhân dân ở tất cả các loại hình cơ sở, gồm xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng lao động.

Đồng thời, có chỉnh lý thêm các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tính chất, điều kiện của từng loại hình cơ sở, đặc biệt là ở khu vực ngoài nhà nước.

   >>> Cần minh bạch đóng góp của doanh nghiệp để tái chế, xử lý chất thải

Theo báo Thanh Niên

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng