VCCI tổ chức đoàn khảo sát thực tế nước ngoài

Ngày 30-06-2022
VPPA-Trước bối cảnh thế giới đang tiến tới cuộc cách mạng công nghệ mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh. Đại dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2020 tới hiện nay với nhiều biến chúng mới đã làm gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu, tạo ra nhiều bất ổn trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu ở hầu hết các nhà cung cấp lớn trên thế giới và nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Nhằm tạo cơ hội học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các chương trình học tập, khảo sát thực tế tại nước ngoài như sau :

  1. Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng tại thị trường Châu Âu.

– Thời gian dự kiến: tháng 10 năm 2022

– Địa điểm: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức

  1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ

– Thời gian dự kiến: tháng 11/2022 và tháng 04/2023

– Địa điểm: Mỹ (New York, Washington DC, San Francisco, Los Angeles…)

VPPA xin thông báo để các doanh nghiệp và đơn vị quan tâm tham dự.

Nội dung chi tiết chương trình và thủ tục đăng ký được đính kèm dưới đây:

Chương trình khảo sát thực tế 2022: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng tại thị trường Châu Âu

Chương trình khảo sát thực tế 2022: Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ

Phiếu đăng kí tham gia chương trình

VPPA

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng