Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần 280 triệu USD trong 7 tháng

Ngày 30-07-2018
VPPA-Tính chung 7 tháng qua, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 279,63 triệu USD… Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng qua, cả nước có 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước […]

Tính chung 7 tháng qua, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 279,63 triệu USD…

Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng qua, cả nước có 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 238,33 triệu USD. Ngoài ra, có 21 lượt dự án đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 41,3 triệu USD.

Tính chung 7 tháng qua, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 279,63 triệu USD.

Trong đó, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư.

Tiếp theo là lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, với 63,84 triệu USD và chiếm 22,8% tổng vốn đầu tư. Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3, với 45,47 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Trong 7 tháng qua, Việt Nam đã đầu tư sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ 2 với 37,1 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

Ở chiều ngược lại, 7 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 22,94 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.

http://vneconomy.vn/

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng