Biên bản hội nghị toàn thể chi hội II – lần I, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 24-10-2018
VPPA-Ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại Khách sạn Novotel thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Chi hội II Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể Hội viên của Chi hội II lần thứ Nhất, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Biên bản của hội nghị: Bien ban hoi […]

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại Khách sạn Novotel thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Chi hội II Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể Hội viên của Chi hội II lần thứ Nhất, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản của hội nghị: Bien ban hoi nghi Chi hoi II -_Lan 1 Khoa VI tai Tp.Nha Trang

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng