Biên bản họp BCH & BTV mở rộng ngày 07/03/2015

Ngày 07-03-2015
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG (Khóa V – Lần 11)   Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 phút, ngày 07 […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG

(Khóa V – Lần 11)

 

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 03 năm 2015.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Giấy An Bình.

 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

BAN CHẤP HÀNH

1. Ông HÀN VINH QUANG   Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông HOÀNG TRUNG SƠN  Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

3. Ông HỒ XUÂN HOẠT        Ủy viên BCH; Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

4. Ông DƯƠNG VĂN CÀO     : Ủy viên BCH; Công ty CP Giấy Xuân Đức

5. Bà NGUYỄN THỊ THU HÀTM.Ủy viên BCH; Công ty TNHH Kiến trúc & Thương mại Á Châu

BAN TƯ VẤN

1. Ông TRẦN QUANG TRỊ: Công ty CP Đức Toàn – Tổ trưởng Thiết bị công nghệ

2. Ông LÊ TIẾN DŨNG      : Công ty TNHH BASF Việt Nam – Tổ trưởng Phụ gia Hóa chất

3. Ông HUỲNH ĐỨC AN    : Công ty CP Giải pháp công nghệ E&M – Tổ trưởng Năng lượng

 

Chủ trì cuộc họp: Ông HOÀNG TRUNG SƠN

Thư ký: PHẠM ĐĂNG ĐỈNH

 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tổng kết các công tác của Chi hội II:

a.Công tác phát triển Hội viên mới:

 • Như báo cáo trong kỳ họp trước đến nay chưa có thêm Hội viên đăng ký mới.
 • Hiện còn một đơn vị đang chờ ý kiến xét duyệt kết nạp làm Hội viên là:

Công ty TNHH Bao bì Tấn Đạt.

 • Một đơn vị đang tìm hiểu muốn tham gia làm Hội viên là: Công ty TNHH Hanwa Việt Nam (Phòng 4-1, lầu 19, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, quận 1, tp.HCM)
 • Căn cứ theo điều lệ, BCH Hiệp hội đã quyết định chấm dứt tư cách hội viên của 08 Hội viên thuộc Chi hội II dưới đây:

1/ Công ty CP Giấy tập Lệ Hoa

2/ Công ty CP Giấy Vĩnh Huê

3/ Công ty CP Quốc Huy Anh

4/ Công ty CP Tập đoàn Tân Mai

5/ Công ty TNHH Hóa chất Tân Phú Cường

6/ Công ty TNHH Kỹ Thuật Phương Đạt

7/ HTX Giấy Đồng Tâm

8/ Xí nghiệp Bao Bì Thanh Phát

b. Công tác tài chính của Chi hội:

–      Về công tác hội phí: Chi hội kết hợp với Hiệp hội đã có công văn nhắc nhở về việc đóng góp hội phí, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 1/3 Hội viên chưa đóng hội phí các năm 2013 và 2014, một số đơn vị đóng hội phí không đúng mức quy định. Hội phí 2015 đã có 10 Hội viên đóng góp. Bên cạnh đó, Chi hội có nhận được 4 giấy đăng ký hội phí cho năm 2015, trong đó có 2 đơn vị xin đăng ký mức đóng góp hội phí là 5.000.000VNĐ thấp hơn theo quy định do tình hình kinh doanh có khó khăn là Mỹ Việt, Đức Toàn và một Hội viên xin tạm hoãn đóng hội phí là Giấy Bao Bì Phú Thịnh.

(Xin đính chính lại nội dung biên bản trước : Giấy Sức Trẻ đã thực hiện đúng quy định đăng ký hội phí hằng năm và đóng hội phí năm 2015 đúng quy định của Hiệp hội)

–      Về công tác quỹ của Chi hội: so với kỳ họp trước, từ đầu năm đến nay quỹ của Chi hội vẫn chưa có khoản thu hay đóng góp nào thêm. Ngoài khoản chi cho nhân viên văn phòng là 04 triệu đồng/tháng, VP Chi hội chưa dùng quỹ vào việc gì khác. Hiện tại quỹ của Chi hội vẫn còn là 103.186.203 VNĐ, trong đó có 25% hội phí được trích lại từ hội phí của Hội viên Chi hội II đóng góp đến năm 2014.

c. Công tác thông tin và truyền thông:

–      Trang web của Chi hội các thông tin được cập nhật khá thường xuyên, trong đó nội dung về ngành giấy chủ yếu được cung cấp từ An Bình và các tin kinh tế được thu thập thêm từ nguồn của các website trong nước.

      Để nội dung phong phú hơn, Chi hội mong nhận được sự hợp tác cung cấp thông tin và cập nhật thường xuyên từ các Hội viên và BTV.

–      Lượng truy cập vào trang web tính đến 09:00 ngày 07/03/2015 đã có 367.485 lượt truy cập.

d. Công tác của Ban Tư vấn:

–      Theo như trước đây, BTV thực hiện công tác tư vấn theo nhu cầu đăng ký của Hội viên, nay theo ý kiến của Chủ tịch Hàn Vinh Quang để chủ động trong công tác tư vấn, Trưởng Ban Tư vấn đề xuất: “Thời gian tới, thay vì chờ nhận các yêu cầu từ Hội viên, BTV sẽ chủ động nghiên cứu, đánh giá để lựa chọn những vấn đề lớn cần tập trung vào, qua đó sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá và giới thiệu gợi mở cho Hội viên các mô hình, các số liệu để hội viên tham khảo thấy được vấn đề, từ đó chủ động đăng ký sẽ giúp công tác tư vấn được tốt hơn.

–      BTV vẫn sẽ tập trung vào một số chuyên đề nhằm giúp cho doanh nghiệp Hội viên hoạt động hiệu quả như: Chuyên đề về xử lý và tái sử dụng nước hiệu quả, về chống dính, về tiết kiệm năng lượng…

–      Nội dung báo cáo và trình bày trước hội nghị toàn thể, BTV sẽ hoàn tất trong tuần sau (15/3)

e.Các hoạt động thường xuyên của chi hội:

 • Họp BCH & BTC Chi hội vẫn duy trì sinh hoạt định kỳ ít nhất 03 tháng/lần.
 • Tổ chức đều đặn các họp toàn thể Hội viên mỗi 6 tháng và theo kế hoạch kỳ họp mặt toàn thểlần 04 sắp tới sẽ tổ chức vào tối Thứ Sáu & ngày Thứ Bảy (27-28/03/2015) tại Nha Trang.

2.Thảo luận trao đổi ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp toàn thể lần 04 sắp tới:

 • Các công tác cần chuẩn bị:
 • Thống nhất chọn Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang làm địa điểm tổ chức để sớm liên hệ book phòng và các công tác tổ chức khác.
 • Mức phí tham dự là 1.500.000 đồng/người.
 • Chuẩn bị công tác gửi thư mời và chương trình hội nghị vào ngày 09/3/2015.
 • Tổng hợp tài liệu các đề tài đăng ký thuyết trình cho buổi hội nghị.
 • Yêu cầu các hội viên gửi báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 chậm nhất ngày 15/3/2015 để có cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh chung của Chi hội làm báo cáo trình bày trong kỳ họp toàn thể.
 • Chuẩn bị công tác hỗ trợ hội viên trong viêc đăng ký tham dự và đi lại.

3.Công tác hiệp hội:

 • Chi hội sẽ kết hợp với Hiệp hội, Viện giấy để nhanh chóng xây dựng được chiến lược phát triển ngành giấy tới năm 2020, tầm nhìn 2030 từ đó có kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành cho phù hợp.
 • Chi hội sẽ cố gắng sắp xếp dành nhiều thời gian trong các kỳ họp BCH và hội nghị toàn thể sắp tới để thảo luận cho vấn đề này.

III. KẾT LUẬN:

 • Thống nhất địa điểm hội nghị toàn thề lần 04 tổ chức tại Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang vào ngày 27-28/03/2015.
 • Cần thu thập thêm số liệu báo cáo hoạt động của Hội viên để hoàn tất các tài liệu, thuyết trình và báo cáo trong hội nghị trước ngày 20/03/2015.

Buổi họp BCH Chi hội II kết thúc vào lúc 11giờ 30 phút cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia ./.

 

         THƯ KÝ                                                                     CHỦ TỊCH CHI HỘI II

        (đã ký)                                                                                   (đã ký)

 

PHẠM ĐĂNG ĐỈNH                                                           HOÀNG TRUNG SƠN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng