Biên bản họp BCH & BTV mở rộng ngày 11/10/2014

Ngày 11-10-2014
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH & BAN TƯ VẤN CHI HỘI II MỞ RỘNG (Khóa V – Lần 09)   Thời gian bắt đầu: 09 giờ […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH & BAN TƯ VẤN CHI HỘI II MỞ RỘNG

(Khóa V – Lần 09)

 

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2014.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Giấy An Bình.

 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

BAN CHẤP HÀNH

1. Ông HÀN VINH QUANG   Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông VÕ VĂN TÂM             : Phó Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty TNHH Giấy & Bao bì Phú Thọ

3. Ông HOÀNG TRUNG SƠN Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

4.Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤNỦy viên BCH – Trưởng Ban tư vấn, Tổ trưởng Chính sách và Đầu tư; Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

5. Ông DƯƠNG VĂN CÀO     : Ủy viên BCH; Công ty CP Giấy Xuân Đức

6. Ông HÀ NGỌC THỐNG     : Ủy viên BCH; Công ty TNHH Kiến trúc & Thương mại Á Châu

7Ông HỒ XUÂN HOẠT        Ủy viên BCH; Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

8. Ông PHAN QUANG THUẬN    Ủy viên BCH; Cty TNHH Bao bì Miền Tây

BAN TƯ VẤN

1. Ông LÊ QUANG HUY        : Công ty CP Giấy An Bình – Phó Ban Tư Vấn

2.Ông PHAN CHÍ NGHỊ         : Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt – Tổ trưởng Quản trị sản xuất

3. Ông TRẦN QUANG TRỊ      : Công ty CP Đức Toàn – Tổ trưởng Thiết bị công nghệ

4. Ông LÊ TIẾN DŨNG           :Công ty TNHH BASF Việt Nam – Tổ trưởng Phụ gia Hóa chất

 

Chủ trì cuộc họp: Ông HOÀNG TRUNG SƠN

Thư ký: PHẠM ĐĂNG ĐỈNH

 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

 1. HOẠT ĐỘNG BAN CHẤP HÀNH:

Thay mặt BCH Chi hội II, Ông Hoàng Trung Sơn – Chủ tịch Chi hội đã trình bày báo cáo và đánh giá chung tình hình hoạt động của Chi hội trong thời gian 03 tháng vừa qua, kể từ lần họp toàn thể Hội viên tại Phú Quốc:

1.1 Công tác tài chính:

+ Hội viên thực hiện nghĩa vụ hội phí tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hội viên chưa thực hiện nghĩa vụ của mình, văn phòng Chi hội sẽ tiếp tục gửi thông báo nhắc nhở các hội viên này thực hiện việc đóng hội phí theo quy định.

+ Ngân sách hoạt động cho Chi hội vẫn chưa nhận được khoản trích 25% từ Hiệp hội theo quy định, nên chi phí hoạt động của Chi hội chủ yếu dựa vào tiền ủng hộ của các ủy viên Ban Chấp hành và của các Hội viên mạnh thường quân.

+ Khoản tiền ủng hộ lần trước đã sử dụng hết cho việc trả phí duy trì website của Chi hội (3.120.000 đ/năm) và phụ cấp cho nhân viên thư ký 4.000.000 đ/tháng, hiện đã phải dùng đến khoản tiền 50.000.000đ ông Hàn Vinh Quang tài trợ cho hoạt động của Ban Tư vấn. Mặc dù các kỳ họp toàn thể đều cân đối được thu chi và các chi phí khác đều do An Bình & Đồng Tiến tài trợ.

+ Chủ tịch Chi hội xin ý kiến BCH để huy động tiếp 1 đợt từ các Hội viên mạnh thường quân để có chi phí duy trì cho các hoạt động của Chi hội và Ban Tư vấn, đồng thời giao việc này cho ông Đoàn Thế Vinh huy động giúp cho Chi hội.

1.2 Xin ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp toàn thể sắp tới:

Thời gian tổ chức dự kiến sau tết âm lịch tại Nha trang, với chủ đề: “ Hội nhập: Cơ hội và Thách thức”.

 1.3 Về công tác đào tạo:

            Mặc dù bài thuyết trình của bà Huỳnh Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng trường An Đức – tại kỳ họp toàn thể vừa qua rất hấp dẫn và được nhiều hội viên quan tâm, nhưng khi Chi hội liên hệ để thực hiện các khoá đào tạo thì lại không nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực từ các hội viên. Do đó đến nay vẫn chưa thực hiện được khoá đào tạo nào.

            Đồng Tiến có cử 03 cán bộ tham dự khoá đào tạo cho cán bộ quản lý cấp trung, anh em tham dự đánh giá cao chất lượng khoá học và đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích cho công tác quản lý của mình.

1.4 Tình hình hoạt động của Ban tư vấn đang có những tiến triển tốt:

Trong 4 doanh nghiệp Hội viên đăng ký tư vấn đầu tiên (Giấy Đồng Tiến, Bao Bì Miền Tây, Giấy Sức Trẻ, Giấy Xuân Mai) Ban Tư vấn cũng đã có những khảo sát, trao đổi, thuyết trình và gửi tài liệu cho các Hội viên được tư vấn. Đặc biệt công tác tư vấn tại Đồng Tiến về quản lý và bảo trì thiết bị được đánh giá cao. Ngoài ra, trang web của Chi hội cũng đang cập nhật rất nhiều thông tin hữu ích cho Hội viên.

 1. BÁO CÁO CỦA BAN TƯ VẤN:

Theo tinh thần của Ban Chấp hành về buổi họp BCH mở rổng kết hợp với Ban Tư vấn, thay mặt Ban tư vấn, Ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng Ban tư vấn có báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Ban trong thời gian qua:

2.1  Về thông tin tuyên truyền : Thông qua Chi Hội, đã tuyên truyền đến Hội viên thông qua hội nghị toàn thể. Ngoài ra trên trang web Chi hội đã có chuyên mục tư vấn riêng để giới thiệu Ban Tư vấn. Tuy nhiên các thông tin hoạt động của Ban Tư vấn chưa được cập nhật, thông tin liên hệ với các tổ tư vấn chức năng cũng chưa cập nhật.

 2.2 Về hoạt động tư vấn :

a. Đăng ký tư vấn : Đã có 4 đơn vị đăng ký tư vấn :

 • Giấy Đồng Tiến : Tư vấn Quản lý Bảo Trì
 • Giấy Sức Trẻ : Tư vấn Quản trị SX
 • Giấy Xuân Mai : Tư vấn Quản trị SX
 • Giấy Bao bì Miền Tây : Tư vấn công nghệ và sản xuất
 1. Phân công trách nhiệm : Căn cứ nhu cầu tư vấn Ban đã phân công như sau :
 • Anh Phan Chí Nghị, Tổ trưởng tổ Quản trị SX chịu trách nhiệm chủ trì tư vấn Giấy Đồng Tiến, Giấy Sức Trẻ và Xuân Mai.
 • Anh Lê Quang Huy, Phó Ban Tư Vấn, Chủ trì tư vấn Bao bì Miền Tây
 1. Kết quả thực hiện :
 • Giấy Đồng Tiến : Đã có 3 buổi làm việc, khảo sát và giới thiệu hoạt động Quản lý Bảo trì. Đã thống nhất kế hoạch tiến hành và triển khai với nhiều điểm khả quan, triển vọng để đạt được mục tiêu tư vấn.
 • Giấy Xuân Mai : Đã liên lạc người phụ trách theo phân công của Xuân Mai và đã cung cấp tài liệu, chờ thông tin phản hồi.
 • Giấy Sức Trẻ, Nhu cầu chưa rõ, cần kết hợp khảo sát thực tế
 • Giấy Bao bì Miền Tây còn đang trong giai đoạn xây dựng. Anh Lê Quang Huy Ban Tư vấn đã liên hệ và gửi một số thông tin nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi từ phía Hội viên.

2.3 Về sinh hoạt nội bộ :

Trong kỳ, Ban Tư vấn không họp nội bộ. Các tổ cũng không sinh hoạt do không tiếp nhận nhu cầu từ Hội viên.

2.4 Nhận xét :

Về chủ trương thành lập Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên là nỗ lực và quan tâm của BCH Chi hội với Hội viên. Quá trình chuẩn bị công phu cũng như việc tuyên truyền đã đầy đủ đến Hội viên. Mặc dù nhận được sự hưởng ứng từ Hội viên nhưng sự tham gia rất ít. Ngoài số đơn vị đăng ký tại Hội nghị Phú Quốc thì đến nay không có bất cứ yêu cầu nào bổ sung.

2.5 Kế hoạch tiếp theo :

 1. Cập nhật thông tin tư vấn thường xuyên trên trang web. Giới thiệu các đầu mối liên lạc của Ban trên trang web.
 2. Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của các tổ theo tháng trong đó cần có thông tin đánh giá của các tổ.
 3. Cần có đánh giá chung về tình hình hoạt động của Hội viên giúp BCH Chi hội có thêm thông tin và có định hướng cho các hoạt động của Chi hội.
 1. THẢO LUẬN & ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:
 • Ông Hàn Vinh Quang – Chủ tịch Hiệp hội cho một số ý kiến đóng góp:
 • Công tác tư vấn đến nay vẫn chưa thu hút được sự tham gia tích cực của các hội viên, cần xem lại vai trò trách nhiệm và cách thức hoạt động của Chi hội, của Ban Tư vấn và cả ý thức của Hội viên để có những thay đổi tích cực hơn giúp cho hoạt động của Ban tư vấn có được hiệu quả tốt hơn nữa.
 • Hàng tháng cần có thư ngỏ thông tin các tình hình hoạt động của Chi hội, của Ban Tư vấn gửi đến Hội viên.
 • Tương lai Chi hội cũng cần có chuyên gia về tài chính tham gia làm hội viên để tư vấn, tính toán tài chính cho các dự án đầu tư của Hội viên.
 • Ý kiến đóng góp cho Hội viên Bao Bì Miền Tây:
 • Anh Lê Quang Huy, có một số lưu ý cho dây chuyền sản xuất giấy 2 da : ngoài vấn đề cần xét bổ sung trong hệ thống để giảm tiêu hao điện, thất thoát xơ sợi cần lưu ý thêm về hiệu ứng ngược trong vấn đề tái sử dụng nước trong hệ thống xử lý nước khép kín có thể dẫn đến hao mòn hư hỏng thiết bị, giảm cấp chất lượng giấy.
 • Đối với dự án lắp đặt dây chuyền mới cần có kế hoạch về tiến độ, yêu cầu cụ thể để Ban Tư vấn xem xét hỗ trợ.
 • Theo ý kiến của Ông Trần Quang Trị và các ý kiến đóng góp thêm đối với dự án lắp đặt dây chuyền mới: Thứ nhất là cần có kế hoạch về tài chính, có tiến độ, yêu cầu cụ thể của dự án mới. Thứ hai là cần cung các thông số yêu cầu của dự án tới các thành viên tư vấn, sau đó tổ chức buổi họp chung để các nhà tư vấn, hỗ trợ cùng góp ý thảo luận để thống nhất ý kiến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho dự án.
 • Ông Phan Quang Thuận – Đại diện công ty chân thành cám ơn các thành viên BCH và BTV đã có những ý kiến tư vấn tận tình cho công ty, và thực tế công ty còn nhiều mặt khó khăn mong nhận được sự quan tâm trợ giúp nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
 • Theo Anh Phan Chí Nghị để giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt từ việc tư vấn: Các Hội viên có yêu cầu tư vấn cần cởi mở thông tin hơn, giúp thành viên Ban Tư vấn có được sự tiếp cận khảo khát thực tế để có đánh giá, tư vấn sát với thực tế của doanh nghiệp, đồng thời có tổng kết đánh giá và công bố kết quả chính (với sự chấp thuận của đơn vị được tư vấn) tới toàn thể hội viên qua trang web và thư ngỏ.

III. KẾT LUẬN:

 • Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên các thông tin của Chi hội thông qua website, email hằng tháng đến Hội viên nhằm khuyến khích Hội viên tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của Chi hội.
 • Các Hội viên nhận sự tư vấn cũng như Ban Tư vấn cần cởi mở tối đa thông tin trong quá trình tư vấn.
 • Về công tác đào tạo kết hợp với Trường An Đức: Hội viên chưa thấy được vai trò thực sự của khóa học nên chưa nhận được sự quan tâm nhiều từ phía Hội viên. Chủ tịch Chi hội đề nghị các thành viên BCH nên tích cực tham gia và động viên các hội viên khác cùng tham gia để đủ số học viên cho trường tổ chức khóa học đầu tiên dành cho CEO dự kiến tổ chức đầu năm 2015 (sau tết âm lịch).
 • Hội nghị toàn thể lần 04 dự kiến thời gian tổ chức sau tết âm lịch tại Nha trang, với chủ đề: “ Hội nhập: Cơ hội và Thách thức”.
 • Dự kiến họp BCH mở rộng kết hợp BTV tiếp theo vào thứ Bảy đầu tháng 12/2014.

Buổi họp BCH và BTV Chi hội II kết thúc vào lúc 12giờ 00 phút cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia ./.

 

          THƯ KÝ                                                                                  CHỦ TỊCH CHI HỘI II

        ( Đã ký)                                                                                              ( Đã ký)     

 

PHẠM ĐĂNG ĐỈNH                                                                        HOÀNG TRUNG SƠN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng