Biên bản họp BCH & BTV mở rộng ngày 23/07/2016

Ngày 23-07-2016
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG (Khóa V – Lần 18) Thời gian bắt đầu: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 07 năm […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG

(Khóa V – Lần 18)

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 07 năm 2016.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Giấy An Bình.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

BAN CHẤP HÀNH

1. Ông HÀN VINH QUANGChủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông VÕ VĂN TÂM: Phó chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty TNHH Giấy Phú Thọ

3. Ông HOÀNG TRUNG SƠN Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

4. Ông PHAN QUANG THUẬNỦy viên BCH; Công ty TNHH Giấy Phan Tuân

BAN TƯ VẤN

Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤNỦy viên BCH – Trưởng Ban tư vấn, Tổ trưởng Chính sách và Đầu tư; Công ty CP Dịch vụ Thương mại Giấy Việt

Chủ trì cuộc họp: Ông HOÀNG TRUNG SƠN

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1/ Bàn về định hướng công tác HH cho nhiệm kỳ sau:

 • Tập trung hổ trợ Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ trong giai đoạn khó khăn của ngành giấy việt nam, vì những DN này là đối tượng cần nhiều sự hổ trợ nhiều nhất và dễ bị tổn thương nhất.
 • Tìm ra nguyên nhân, lý do tại sao nhiều DNNVV ngành giấy chưa tham gia hiệp hội để thuyết phục, vận động tất cả các nhà máy giấy trong cả nước chưa là Hội viên tham gia Hiệp hội. Dịp Đại hội, mời họ tham gia và có sẵn đơn tham gia hiệp hội để có thể công bố kết nạp hội viên mới vào lúc bế mạc đại hội.
 • Văn phòng đặt tại phía nam, có đại diện cho hiệp hội ở Hà nội để tham gia các tổ chức hay các buổi họp của Chính phủ (thuận tiện giảm chi phí đi lại).
 • Cơ cấu Hội viên nên chủ yếu là các nhà trực tiếp sản xuất chiếm trên 75% – Hội viên thương mại & FDI chiếm dưới 25% – Có thể thêm Hội viên Danh dự…
 • Trong bối cảnh hội nhập, tình hình cạnh tranh gay gắt, hầu hết các loại giấy có thuế suất nhập khẩu bằng 0%, các Doanh nghiệp phải chủ động thay đổi công nghệ, máy móc thiết bị, quy mô sản xuất hoặc chuyển đổi sản phẩm sao cho phù hợp để có được lợi thế cạnh tranh cho mình.

2/ Công tác chuẩn bị  cho Đại hội Nhiệm kỳ mới:

 • Cần đưa ra buổi họp BCH HH về việc thành lập Ban trù bị Đại hội để chuẩn bị:
  • Xác định tiêu chí hoạt động mới của HH.
  • Sửa đổi điều lệ cho phù hợp.
  • Xác định cơ cấu tổ chức: sơ đồ tổ chức, các ban chuyên trách, …
  • Danh sách nhân sự cho nhiệm kỳ mới.
  • Kế hoạch tài chính, kinh phí cho hoạt động của HH
  • Vận động phát triển hội viên mới
 • Ông Hàn Vinh Quang kiến nghị: Các chi hội cần chuẩn bị dự kiến nhân sự giới thiệu cho Đại hội bầu vào BCH HH nhiệm kỳ tới chậm nhất là vào kỳ họp cuối năm 2016.
 • Ban lãnh đạo HH nhiệm kỳ tới chỉ cần 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký (cần tìm người phù hợp, có kiến thức, hiểu biết về ngành giấy, có kỹ năng và làm việc toàn thời gian) cho đơn giản gọn nhẹ bộ máy điều hành hiệp hội.
 • Các Ban chuyên môn giúp việc trực thuộc: giữ như cũ là 03 ban gồm: Ban Chính sách, ban Đối ngoại và ban Chuyên môn, nhưng cần hoạt động mạnh và hiệu quả hơn.

3/  Kiến nghị Chính sách:

 • Xin giảm thuế VAT từ 10% xuống 5%, khuyến khích thu gom giấy đã qua sử dụng và cần được coi là hoạt động không chịu thuế.
 • Xin giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp từ 20% xuống 10%
 • Hủy bỏ ký quỹ nhập khẩu.
 • Bỏ quy định Kiểm hoá 100% , giảm thủ tục Hải quan khi nhập nguyên liệu Giấy thu hồi.
 • Xin loại bỏ từ “Giấy phế liệu” đổi tên thành “Giấy thu hồi có phân loại” cho phù hợp với thông lệ Quốc tế trong thời kỳ hội nhập .
 • Thay đổi quy chuẩn nước thải ngành giấy vì hiện cao hơn cả các nước phát triển, các Doanh nghiệp khó thực hiện quy chuẩn này.
 • Xác định ngành giấy là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của Quốc gia cần được ưu đãi đầu tư mới

4/  Tạo kinh phí cho hoạt động hiệp hội:

 • Hội phí chủ yếu trang trải chi phí Lương cho TTK, nhân viên VPHH, tiền thuê VP, đi lại.
 • Các nhà cung cấp máy móc thiết bị, vật tư hóa chất nước ngoài đóng góp qua các tổ chức hội thảo, quảng cáo trên Website, tạp chí Công nghiệp giấy, …
 • Đóng góp của hội viên khi tổ chức hội họp Chi hội hay Đại hội.

Buổi họp BCH Chi hội II kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia ./.

                                                                        CHỦ TỊCH CHI HỘI II

                                                                                   (đã ký)

                                                                         

                                                                        HOÀNG TRUNG SƠN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng