Biên bản họp BCH & BTV mở rộng ngày 27/02/2016

Ngày 27-02-2016
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG (Khóa V – Lần 16) Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG

(Khóa V – Lần 16)

Thời gian bắt đầu: 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2016.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Giấy An Bình.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

BAN CHẤP HÀNH

1. Ông HÀN VINH QUANG   Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông HOÀNG TRUNG SƠN Chủ tịch Chi hội II; Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

3. Ông VÕ VĂN TÂM             : Phó Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty TNHH Giấy & Bao bì Phú Thọ

4. Ông DƯƠNG VĂN CÀO     : Ủy viên BCH; Công ty CP Giấy Xuân Đức

BAN TƯ VẤN

1. Ông TRẦN QUANG TRỊ      : Công ty CP Đức Toàn – Tổ trưởng Thiết bị công nghệ

 

Chủ trì cuộc họp: Ông HOÀNG TRUNG SƠN

Thư ký: PHẠM ĐĂNG ĐỈNH

 

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chuẩn bị cho kỳ họp mặt toàn thể lân thứ 5 + Hội thảo:

1/ Thời gian:

 1. Tối 24/03/2015, Chi hội II liên hoan họp mặt (địa điểm dự kiến: Khu du lịch Văn Thánh).
 2. Ngày 25/03/2015, hội nghị nguyên ngày (địa điểm dự kiến ban đầu là Khách sạn White Palace, Ban tổ chức đang liên hệ thêm một số trung tâm dịch vụ hội nghị khác).

             2/ Nội dung dự kiến:

 1. Chương trình họp mặt:
 • Báo cáo Tổng kết hoạt động Chi hội năm 2015.
 • Báo cáo của Ban tư vấn.
 • Chuyên đề về TPP, AFTA, FDI…
 • Đánh giá về xu hướng công nghệ, đầu tư trong thời gian sắp tới
 • Thuyết trình của Kobelco về xử lý nước thải cho ngành giấy
 • Đức Toàn giới thiệu một số yếu tố ảnh hưởng đến tiêu hao năng lượng, năng suất hoạt động của máy giấy
 • Dành thời gian để các hội viên trao đổi thêm về xu hướng đầu tư, tìm giải pháp và định hướng tương lai cho các doanh nghiệp giấy Việt Nam.
 1. Công tác chuẩn bị:
 • Các đơn vị tham gia thuyết trình gửi nội dung sớm cho Ban tổ chức.
 • Tổng hợp số liệu báo cáo hoạt động sản xuất hàng năm của hội viên.
 • Chuẩn bị công tác gửi thư mời Hội viên và khách mời.       
 1. Để hội nghị là sân chơi hữu ích của các Hội viên trong Chi hội và là nơi để các hội viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tạo sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên, đề nghị các Hội viên tạo điều kiện để nhân sự quản lý cấp dưới cùng tham dự hội nghị toàn thể để mọi người có cơ hội giao lưu gặp gỡ trao đổi thêm.

C. KẾT LUẬN:

– BCH thống nhất công tác chuẩn bị chương trình hội nghị .

– Đề nghị các đơn vị hội viên gửi số liệu tổng kết hoạt động sản xuất năm 2015.

– Chuẩn bị thêm nội dung các chuyên đề cho hội nghị toàn thể sắp tới.

– Họp BCH & BTV lần thứ 17 vào ngày 19/03/2016 để thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị toàn thể lần 6.

Buổi họp BCH Chi hội II kết thúc vào lúc 11giờ 30phút cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên tham gia ./.

         THƯ KÝ                                                                     CHỦ TỊCH CHI HỘI II

         (đã ký)                                                                                   (đã ký)

 

   PHẠM ĐĂNG ĐỈNH                                                           HOÀNG TRUNG SƠN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng