Biên bản họp BCH có mở rộng thêm khách mời ngày 29/07/2017

Ngày 29-07-2017
VPPA-CHI HỘI II HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG THÊM KHÁCH MỜI (Khóa V – Lần 20) Thời gian bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 29 […]

CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II MỞ RỘNG THÊM KHÁCH MỜI

(Khóa V – Lần 20)

Thời gian bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 07 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Giấy ĐỒNG TIẾN BÌNH DƯƠNG.

   Số 378/18, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI 2 (tỷ lệ 4/5):

1. Ông HOÀNG TRUNG SƠN          : Chủ tịch Chi hội II;

2. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN: Ủy viên BCH chi hội 2 – Trưởng Ban tư vấn;

3. Ông DƯƠNG VĂN CÀO : Ủy viên BCH chi hội 2;

4. Ông PHAN QUANG THUẬN: Ủy viên BCH chi hội 2;

THÀNH PHẦN MỞ RỘNG

1. Ông HÀN VINH QUANG   : Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam;

2. Ông VÕ VĂN TÂM           : Phó Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam;

3. Ông TRẦN QUANG TRỊ : Tổ trưởng Thiết bị công nghệ – Ban Tư vấn, Công ty CP Đức Toàn

4. Ông ĐOÀN THẾ HUY      : Đại diện công ty TNHH Giấy Bình Chiểu;

5. Ông TRẦN VĂN NHỚ      : Đại diện công ty TNHH Giấy Vĩnh Phú;

6. Ông NGUYỄN TRỌNG AN: Đại diện công ty TNHH Thuận Phát Hưng.

7. Ông NGUYỄN TRƯỜNG HẢI: Đại diện công ty CP Giấy An Bình.

 

Chủ trì cuộc họp: Ông HOÀNG TRUNG SƠN

 

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Phát biểu khai mạc của ông HOÀNG TRUNG SƠN.

 

II/ Báo cáo của ông HOÀNG TRUNG SƠN:

 

 1. Nội dung báo cáo:

(xem nội dung bản báo cáo kèm theo)

 

 1. Nội dung thảo luận, góp ý cho báo cáo và thống nhất:

         a. Chọn địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị toàn thể chi hội 2:

 • Hội nghị thống nhất: địa điểm tại Đà Nẵng.
 • Thời gian dự kiến vào ngày 08 và 09 tháng 10 năm 2017 (tối Chủ nhật và cả ngày thứ hai), sau khi nhận được văn kiện Đại hội và văn bản hướng dẫn của HH.

         –> Đề nghị nhận được văn kiện chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm tổ chức hội nghị toàn thể để việc thảo luận, góp ý đạt hiệu quả.

 1. Chuẩn bị nội dung cuộc họp toàn thể góp ý văn kiện đại hội:

Các nội dung này được chuẩn bị để đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị toàn thể chi hội và trình BCH HH thông qua trước Đại hội HH  nhiệm kỳ VI

 • Đề cử danh sách nhân sự của Chi hội II ứng cử vào BCH Hiệp hội cho nhiệm kỳ VI (nhiệm kỳ 2017-2022):
 1. HOÀNG TRUNG SƠN, Công ty Giấy Đồng Tiến
 2. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN, Công ty Giấy Việt
 3. HÀN VINH QUANG, Công ty Giấy An Bình
 4. HÀ NGỌC THỐNG, Công ty Á Châu
 5. PHAN QUANG THUẬN, Công ty Giấy Phan Tuân
 6. TRẦN VĂN NHỚ, Công ty Giấy Vĩnh Phú
 7. TRẦN QUANG TRỊ, Công ty Cơ khí Đức Toàn
 8. TÔ MỸ CHÂU, Công ty Phùng Vĩnh Hưng
 9. NGUYỄN TRỌNG AN, Công ty Thuận Phát Hưng
 • Để thống nhất hành động giữa hiệp hội và các chi hội, giảm thời gian cho vấn đề nhân sự của chi hội, xin ý kiến hội nghị TT CH:
 • Các UV BCH HH mới đắc cử sẽ đương nhiên là UV BCH CH; chi hội chỉ bầu bổ sung cho đủ số lượng quy định (nếu cần).

             Đề xuất nên từ 7-9 UV

 • Chủ tịch các chi hội sẽ do BCH mới bổ nhiệm
 • Hội nghị TT CH có quyền đề cử các ƯCV Chủ tịch HH để BCH HH xem xét lựa chọn trình Bộ Nội vụ theo quy định.
 •  Đề xuất 2 phương án Ban Lãnh Đạo HH:
  • FA1: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch (không kiêm nhiệm, chỉ giúp việc cho Chủ tịch) và chủ tịch 2 chi hội, hoặc:
  • FA2: Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch HH trong đó 2 Phó chủ tịch kiêm chủ tịch 2 chi hội.
 • Giao ông Trần Quang Trị làm Báo cáo Đánh giá thực trạng về máy móc, thiết bị và xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp giấy Việt Nam quy mô vừa và nhỏ.
 • Giao ông Nguyễn Trọng An làm Báo cáo Đánh giá thực trạng về sử dụng phụ gia, hóa chất và xu hướng tới của các doanh nghiệp giấy Việt Nam quy mô vừa và nhỏ.
 • Ông Hoàng Trung Sơn chịu trách nhiệm làm Báo cáo hoạt động của chi hội nhiệm kỳ qua và định hướng hoạt động của chi hội trong nhiệm kỳ tới.
 1. Đề xuất quy trình soạn thảo văn kiện và nhân sự cho Tiểu ban chuẩn bị các báo cáo công tác đại hội Hiệp hội:
 • Đề xuất Quy trình soạn thảo:
 • Sau khi các văn kiện do Ban soạn thảo hoàn thành sẽ được thông qua BCH (đương nhiệm), sau đó được thảo luận lấy ý kiến tại Hội nghị toàn thể các chi hội gửi về Ban soạn thảo tổng hợp trình BCH HH (đương nhiệm) xem xét và phê duyệt các văn kiện, danh sách đề cử, ứng cử trước khi xin phép Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội chính thức.
 • Nhân sự của Tiểu ban chuẩn bị đại hội:
 • Đề xuất và đề cử bổ sung thêm 2 nhân sự có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với công tác hiệp hội là ông Nguyễn Đình Tuấn và ông Cao Tiến Vị tham gia vào tiểu ban này.
 1. Đề xuất các ban hoạt động:

Nên thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả ít nhất các ban sau:

 • Ban chính sách và đối ngoại: Trong đó có Tổ vận động chính sách và Tổ lo công tác đối ngoại. (Chủ tịch trưởng ban)
 • Ban Chuyên môn: Trong đó có Tổ tư vấn, Tổ sản phẩm giấy tiêu dùng và Tổ sản phẩm giấy công nghiệp. (Các Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn)
 • Ban phát triển Hội viên: Trong đó có Tổ văn hóa xã hội và Tổ giám sát chấp hành điều lệ và phát triển hội viên mới.
 1. Tình hình ngành giấy 6 tháng cuối năm 2017 và dự báo 5 năm tới (2018-2022)

(xem nội dung bản báo cáo kèm theo)

        III/ Trình bày của ông Nguyễn Đình Tuấn về sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế hoạt động cho phù hợp hơn trong nhiệm kỳ tới.

 

 1. Xem xét vấn đề điều lệ hoạt động:

         Về mặt Hội viên: Cần xem xét hội viên và tiêu chuẩn hội viên trong đó vấn đề hội viên cá nhân và đại diện hội viên tại Hiệp hội.

 • Các ý kiến đề xuất:
 • Không áp dụng hội viên cá nhân bằng hình thức thu phí mà chỉ áp dụng hội viên danh dự dựa trên các tiêu chí có thể đóng góp cho hoạt động hiệp hội. Xem xét mời và kết nạp hội viên danh dự (hội viên liên kết).
 • Đại diện hội viên cần quy định chặt chẽ, phải là người đại diện của pháp luật hoặc được người đại diện pháp luật ủy quyền đại diện bằng văn bản. Mỗi hội viên chỉ có một đại diện.
 • Khi tham gia BCH, các Ủy viên phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp, nếu vắng mặt cần cử người đại diện tham dự bằng văn bản, hoặc xác nhận ý kiến biểu quyết bằng điện thoại tại thời điểm diễn ra cuộc họp, hoặc qua email nhưng có quy định thời gian phản hồi, hoặc hiển nhiên vắng mặt là mất quyền được biểu quyết và phải chấp nhận kết quả cuối cùng tại buổi họp.
 • Hội phí cần quy định về một mức đóng góp chung, bình đẳng đối với tất cả các hội viên, dự kiến 10.000.000 đồng/năm.
 1. Xem xét vấn đề nhân sự

Về mặt tổ chức, hoạt động:

 • Đề xuất:
 • Cần có đánh giá của BCH
 • Nên đổi tên Ban Thường vụ thành Ban Thường trực.
 • Tổng thư ký có vai trò như người điều hành hoạt động hàng ngày, có trách nhiệm trực tiếp triển khai các nghị quyết, các quyết định của BCH và Ban Thường trực, phụ trách về chuyên môn đối với các thư ký chi hội.

Tổng thư ký cần là người có chuyên môn, không nằm trong bộ máy lãnh đạo Hiệp hội. Vì vậy, Tổng thư ký sẽ do BCH tuyển chọn và ký Hợp đồng lao động. Cần nhấn mạnh Tổng thư ký không tham gia các hoạt động hoặc công ty có lợi ích xung đột với lợi ích của Hội viên.

 1. Về mặt Tài chính và Tài sản:
 • Xem xét tìm thêm các nguồn thu khác ngoài hội phí để đóng góp vào công tác của Hiệp hội.
 • Cần có quy chế cụ thể và tài chính.
 1. Xem xét thêm Vấn đề khen thưởng và kỹ luật

IV/ Các ý kiến đóng góp bổ sung thêm:

 1. Ông Võ Văn Tâm:
 • Hiệp hội luôn ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp từ các nguồn thông tin, từ các hội viên gửi về. Việc điều hành Hiệp hội là trách nhiệm của BCH để BCH thực hiện đúng chức năng nhiêm vụ mà mọi người đã tin tưởng ủy thác cho các thành viên BCH.
 1. Ông Hàn Vinh Quang:
 • Chi hội dựa vào phương hướng mục tiêu chung của Hiệp hội sau kỳ đại hội để tổ chức đại hội Chi hội riêng sau đó nếu cần bầu lại BCH Chi hội.
 • Không đề xuất Chủ tịch Chi hội, PCT Chi hội trước nghị quyết tại đại hội.
 • Hiệp hội nên cơ cấu gọn nhẹ, Hiệp hội chỉ là đại diện cho một ngành hàng với góc độ hỗ trợ cho doanh nghiệp chứ không thể làm thay doanh nghiệp.
 • Hiệp hội dựa vào điều lệ, nghị quyết đại hội và nghị quyết BCH để điều hành, để đoàn kết chia sẽ thông tin, đại diện cho tiếng nói của hội viên kiến nghị lên chính phủ, bảo vệ cho hội viên trong các vấn đề thương mại, tranh chấp quốc tế…
 • Cần tạo mối liên kết, hợp tác với các hiệp hội khác.
 1. Ông Nguyễn Đình Tuấn:
 • Nhận định kỳ đại hội tới sẽ có nhiều cái mới, có lợi cho Hiệp hội nhờ được sự quan tâm của mọi người cho Hiệp hội nhiều hơn.
 • Trước đây, hội viên thường ỷ lại các ý kiến chỉ đạo từ BCH và TTK, nên nhận thấy mọi người quan tâm, có ý kiến đóng góp từ ban đầu như thế này là đúng.
 • Đây là các ý kiến đổi mới, ý tưởng gợi mở các vần đề tham khảo tốt cho việc xây dựng các tài liệu, các báo cáo cho công tác Hiệp hội trong thời gian tới nên ghi nhận và không ảnh hưởng đến vấn đề nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội.
 • Trong điều lệ không quy định các hoạt động của Chi hội, vì vậy các hoạt động của Chi hội do BCH quy định, BCH mới vẫn có thể sửa đổi các quyết định, quy chế hoạt động đã ban hành, cho phù hợp. Vì ở đây, hội viên cũng đều là những người chủ doanh nghiệp, nên việc tham gia đóng góp ý kiến cũng sẽ có những khác biệt và dân chủ.
 1. Ông Đoàn Thế Huy:
 • Không chú trọng lắm về cơ cấu BCH như thế nào mà chỉ quan tâm đến Hiệp hội hoạt động như thế nào mới là hiệu quả?
 • Và đề xuất thành lập Ban xúc tiến thương mại, Ban tư vấn cố vấn pháp lý, Ban tư vấn tài chính.

       –> Ông Hàn Vinh Quang góp ý thêm vần đề này, theo ý kiến đã nêu trên thì hiệp hội chỉ đóng vai trò cầu nối và định hướng hỗ trợ và chứ không nên xen sâu vào hoạt động và quyền tự chủ của các doanh nghiệp. Việc thành lập các ban chuyên môn này để hoạt động hiệu quả thì các ban này nếu có thành lập thì nên thành lập và hoạt động tại các Chi hội.

CKẾT LUẬN

 • Thống nhất tổ chức hội nghị Chi hội II lần thứ 9 tại Đà Nẵng, thời gian dự kiến ngày 08 và 09tháng 10 năm 2017 (tối Chủ nhật và cả ngày thứ hai), sau khi nhận được văn kiện Đại hội và văn bản hướng dẫn của HH.
 • Thống nhất nếu Chi hội đại hội thì sẽ đại hội sau đại hội toàn thể hiệp hội, hoặc có thể không cần tổ chức đại hội chi hội nếu không cần bầu bổ sung BCH và Chủ tịch Chi hội.
 • Nhận định nhiệm kỳ VI là nhiệm kỳ hết sức khó khăn, cần đề cử nhân sự có tâm và có tầm, có đủ khả năng để lãnh đạo hiệp hội ngày càng tốt hơn.
 • Chuẩn bị nội dung cuộc họp, thảo luận thống nhất các ý kiến với hội viên Chi hội để có những đề xuất, điều chỉnh, bổ sung điều lệ và các quy chế hoạt động của hiệp hội trong nhiệm ký tới.
 • Chuẩn bị danh sách đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào BCH Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới.

 

Buổi họp BCH Chi hội II kết thúc vào lúc 17:00 cùng ngày, biên bản đã được thông qua với sự nhất trí và xác nhận qua email của các thành viên tham gia ./.

           THƯ KÝ                                                                     CHỦ TỊCH CHI HỘI II

            (đã ký)                                                                              (đã ký)

 

   PHẠM ĐĂNG ĐỈNH                                                         HOÀNG TRUNG SƠN

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng