Cổ đông lớn mua, bán cổ phần Giấy Việt Trì khi giá gấp 3 lần

Ngày 22-07-2019
VPPA-Bà Hồ Thị Kim Phương và ông Nguyễn Quang Hưng không còn là cổ đông lớn tại GVT. Vợ và con Chủ tịch, con kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát đăng ký mua tổng cộng gần 890.000 cổ phiếu GVT, tương ứng 12% vốn. Bán ra từ hai cổ […]

Bà Hồ Thị Kim Phương và ông Nguyễn Quang Hưng không còn là cổ đông lớn tại GVT. Vợ và con Chủ tịch, con kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát đăng ký mua tổng cộng gần 890.000 cổ phiếu GVT, tương ứng 12% vốn.

Bán ra từ hai cổ đông lớn

Hai cổ đông lớn của CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) đã bán 739.176 cổ phiếu, tương ứng 10,06% vốn.

Cụ thể, bà Hồ Thị Kim Phương đã bán 188.251 cổ phiếu, tương ứng 2,56% vốn. Sau giao dịch, bà Phương nắm giữ 295.694 cổ phiếu, tỷ lệ 4,03% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 10/7. Ông Nguyễn Quang Hưng đã bán 550.925 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,55% xuống 0,05%. Ông Hưng không còn là cổ đông lớn từ ngày 8/7.

Cuối năm 2018, cổ đông lớn nhất của Giấy Việt Trì là Tổng công ty Giấy Việt Nam bán thành công toàn bộ 29% vốn (2.130.050 cổ phần) với giá bán thành công trung bình là 38.253 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm hơn 27.100 đồng và so với thị giá lúc đó khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu. Bà Phương và ông Hưng là 2 trong số 4 nhà đầu tư đã trúng giá, trong đó ông Nguyễn Quang Hưng nắm giữ 554.443 cổ phần – 7,55%, bà Hồ Thị Kim Phương sở hữu 483.945 cổ phần – 6,59%.

Trong 2 ngày 5/7 và 10/7, trên sàn xuất hiện 2 giao dịch thỏa thuận với khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt là 245.000 cổ phiếu (6,25 tỷ đồng) và 522.550 cổ phần (13,17 tỷ đồng). Trong khi đó, giá trị và khối lượng giao dịch khớp lệnh không đáng kể. Nhiều khả năng giao dịch của bà Phương và ông Hưng được thực hiện trong 2 ngày này. Giá bán mỗi cổ phiếu trong 2 ngày 5/7 và 10/7 lần lượt là 25.200 đồng và 25.500 đồng. Như vậy, 2 cổ đông này có thể đã chấp nhận bán lỗ trong lần giao dịch này.

Mua vào bởi nhóm cổ đông nội bộ

Mới đây, 5 cổ đông nội bộ của công ty đăng ký mua 887.256 cổ phiếu, tương ứng 12% vốn. Các giao dịch trên đều thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 15/7 đến 15/8. Nhóm cổ đông bao gồm vợ và con Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hiện, con Ủy viên HĐQT kiếm kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát.

Cổ phiếu GVT gấp 3 lần kể từ cuối tháng 2, dao động trong khoảng 29.000 – 31.600 đồng/cp.

5 cổ đông nội bộ của CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) đăng ký mua 887.256 cổ phiếu, tương ứng 12% vốn. Các giao dịch trên đều thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 15/7 đến 15/8.

Cụ thể: Bà Dương Thị Minh, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hiện đăng ký mua 400.000 cổ phiếu. Trước giao dịch, bà Minh sở hữu 3.670 cổ phiếu GVT. Bà Nguyễn Phương Thảo, con Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 190.000 cổ phiếu. Bà Thảo hiện không sở hữu cổ phiếu GVT.

Ông Đoàn Trung Hiếu, con Ủy viên HĐQT kiếm kế toán trưởng Lê Thị Minh Loan, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Trước đó, Đoàn Trung Hiếu không nắm giữ cổ phần trong khi bà Loan sở hữu 138.142 CP (tỷ lệ 1,88%).

Thành viên Ban kiểm soát Hoàng Văn Nam đăng ký mua 60.256 cổ phiếu. Trước giao dịch, ông Nam sở hữu 36.991 cổ phiếu, tương đương 0,5% vốn. Trưởng ban kiểm soát Lê Trung Thành đăng ký mua 37.000 cổ phiếu. Ông Nam hiện sở hữu 7.550 cổ phiếu.

Cuối năm 2018, cổ đông lớn nhất của Giấy Việt Trì là Tổng công ty Giấy Việt Nam bán thành công toàn bộ 29% vốn (2.130.050 cổ phần) với giá bán thành công trung bình là 38.253 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm hơn 27.100 đồng và so với thị giá lúc đó khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu. Bốn nhà đầu tư đã trúng giá, trong đó 3 nhà đầu tư lớn công bố sau đó là ông Phạm Đức Hòa (1.060.163 cổ phần – 14,43%), ông Nguyễn Quang Hưng (554.443 cổ phần – 7,55%), bà Hồ Thị Kim Phương (483.945 cổ phần – 6,59%).

Hiện những người có liên quan tới Chủ tịch kiêm CEO Nguyễn Văn Hiện sở hữu gần 25% cổ phần công ty.

Năm 2018, công ty đạt 1.226 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 47 tỷ đồng. Trong năm 2019, Giấy Việt Trì đặt kế hoạch doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng.

Cổ phiếu GVT gấp 3 lần kể từ cuối tháng 2, dao động trong khoảng 29.000 – 31.600 đồng/cp.

VPPA tổng hợp

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng