Công văn số 97/2018/CV-VPPA ngày 27.12.2018

Ngày 27-12-2018
VPPA-Hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT (Thông tư 08/2018/TT-BTNMT) ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và một số văn bản hướng dẫn có liên […]

Hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT (Thông tư 08/2018/TT-BTNMT) ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và một số văn bản hướng dẫn có liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các Doanh nghiệp Ngành Giấy Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn. Thời gian lưu cont, lưu bãi kéo dài, tốn kém về chi phí. Nguyên liệu thiếu, không bảo đảm sản xuất. Về vấn đề này Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương, nhưng tình hình chuyển biến rất chậm, doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại. Với quan điểm vẫn bảo đảm quản lý nhà nước về kiểm soát nhập khẩu phế liệu, nhưng phải bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nghiêm túc  Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã tập hợp các ý kiến của các Doanh nghiệp và gửi Công văn kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

Xem Công văn số 97/2018/CV-VPPA : 27-12-2018–CV cua Hiep hoi gui Bo truong TNMT

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng