Đại hội Chi hội II lần thứ V tổ chức tại Khách sạn Cap Saint Jacques, Thành phố Vũng Tàu

Ngày 15-10-2012
VPPA-Hình ảnh buổi họp Đại hội Chi hội II lần thứ V tổ chức tại Khách sạn Cap Saint Jacques, Thành phố Vũng Tàu Ông Hàn Vinh Quang – Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam Ông Võ Văn Tâm – Phó chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam […]

Hình ảnh buổi họp Đại hội Chi hội II lần thứ V tổ chức tại Khách sạn Cap Saint Jacques, Thành phố Vũng Tàu

Ông Hàn Vinh Quang – Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam

Ông Võ Văn Tâm – Phó chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Ông Vũ Ngọc Bảo – Tổng thư ký Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam

Ông Hoàng Trung Sơn – Chủ tịch Chi hội II_Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng