Đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 01-10-2018
VPPA-Đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT về “Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm […]

Đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT về “Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN-MT”.

Theo đó, sửa đổi bổ sung Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể:

– Trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận chỉ yêu cầu một (01) Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu thay vì 07 báo cáo như quy định hiện hành;

– Không còn yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong hồ sơ;

– Tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu phế liệu có thể nộp hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngoài ra, tăng thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện từ 02 năm lên 03 năm, kể từ ngày cấp.

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/10/2018. Xem chi tiết thông tư tại đây 03_2018_TT-BTNMT_394608

VPPA tổng hợp

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng