Đông Hải Bến Tre dự kiến doanh thu nhà máy Giao Long 2 đạt 640 tỷ năm 2019

Ngày 17-05-2019
VPPA-Theo kế hoạch, năm 2019 Đông Hải Bến Tre có ghi nhận doanh thu 640 tỷ đồng từ nhà máy giấy Giao Long 2. Trong đó, sản lượng sản xuất của nhà máy này dự kiến đạt 90.000 tấn và sản lượng tiêu thụ là 80.000 tấn. Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 của […]

Theo kế hoạch, năm 2019 Đông Hải Bến Tre có ghi nhận doanh thu 640 tỷ đồng từ nhà máy giấy Giao Long 2. Trong đó, sản lượng sản xuất của nhà máy này dự kiến đạt 90.000 tấn và sản lượng tiêu thụ là 80.000 tấn.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC), công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần 1.500 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Theo kế hoạch, sản lượng sản xuất của nhà máy giấy Giao Long I sẽ đạt 62.000 tấn, giảm nhẹ 0,8% so với năm trước. Sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 55.600 tấn, giảm 0,21%. Doanh thu của nhà máy này dự kiến đạt 560 tỷ đồng, giảm 12,3%.

Năm 2019, công ty có ghi nhận doanh thu 640 tỷ đồng từ nhà máy giấy Giao Long 2. Trong đó, sản lượng sản xuất của nhà máy này dự kiến đạt 90.000 tấn và sản lượng tiêu thụ là 80.000 tấn.

Còn đối với nhà máy bao bì, doanh thu dự kiến đạt 300 tỷ đồng, tăng 6,87% so với cùng kỳ. Sản lượng sản xuất của nhà máy này trong năm 2019 dự kiến đạt hơn 34 triệu sản phẩm, tăng 9,5% so với 2018. Dự kiến toàn bộ sản phẩm này được tiêu thụ hết trong năm 2019 tương ứng tăng 10% so với năm trước.

Công ty sẽ tăng cường công tác bán giấy Tesliner, phấn đấu đạt tỷ lệ 60% giấy Tesliner – 40% giấy Medium. Đồng thời, phát triển thị trường khách hàng để chuẩn bị cho dự án nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2, phát triển thị trường xuất khẩu giấy cuộn.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ giữ vững sản lượng doanh thu khách hàng cũ của sản phẩm bao bì từ 98% trở lên so với năm 2018, không để mất khách hàng lớn có doanh thu từ 250 triệu đồng/tháng, tăng 5 – 10% sản lượng của các khách hàng lớn hiện tại.

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy bao bì số 1 tại Bến Tre với tổng vốn đầu tư khoảng 168 tỷ đồng (+/-10%).

Năm 2018, công ty đạt 927 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14,4% so với năm trước và vượt 8,76% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 134 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ và vượt 49% kế hoạch.

Trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu, phát hành ESOP 5%

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%/mệnh giá (tương đương 5:1). Theo phương án này dự kiến công ty sẽ phát hành gần 9 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện ngay sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019. Công ty dự kiến phát hành 2,24 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ gần 5%. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện là sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt phương án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Năm 2019, công ty lên kế hoạch tỷ lệ cổ tức vẫn là 20%.

Theo NDH

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng