Được gỡ vướng kịp thời, Hiệp hội Giấy cảm ơn Thủ tướng

Ngày 04-04-2019
VPPA-Sau khi Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ có chuyến công tác tại Cảng Hải Phòng, kiểm tra, giám sát việc thông quan phế liệu nhập khẩu, Tổ Công tác đã báo cáo Thủ tướng và ban hành Văn bản số 1036/VPCP-TH về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, kiểm tra tại khu vực cảng Hải Phòng, nơi tồn đọng nhiều lô hàng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trước Tết Nguyên đán, ngày 29/1/2019. - Ảnh: VGP

Sau khi Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ có chuyến công tác tại Cảng Hải Phòng, kiểm tra, giám sát việc thông quan phế liệu nhập khẩu, Tổ Công tác đã báo cáo Thủ tướng và ban hành Văn bản số 1036/VPCP-TH về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu và ngày 03 tháng 02 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP, trong đó có nội dung giải quyết kiến nghị của các Hiệp hội và doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Hiệp hội Giấy và Bột giấy đã có THƯ CẢM ƠN gửi tới Thủ tướng và Tổ Công tác.

Sau đây là nội dung thư của Hiệp hội Giấy và Bột giấy gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong năm 2018, việc nhập khẩu phế liệu giấy để làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành giấy gặp rất nhiều khó khăn. Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (Hiệp hội) đã tham dự 11 cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan và gửi 05 văn bản tới các cơ quan liên quan để đề nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc nhập khẩu phế liệu giấy làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, mọi kiến nghị chưa được giải quyết, tháo gỡ một cách phù hợp.

Với mục đích tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ngày 28 tháng 01 năm 2019, Lãnh đạo Hiệp hội đã đề nghị gặp và có buổi làm việc với Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp ngành giấy trong việc nhập khẩu phế liệu giấy để làm nguyên liệu sản xuất.

Trên cơ sở báo cáo của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01 tháng 02 năm 2019, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1036/VPCP-TH về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu và ngày 03 tháng 02 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP, trong đó có nội dung giải quyết kiến nghị của các Hiệp hội và doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tiếp theo đó, ngày 17 tháng 02 năm 2019, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 09/TCHQ-GSQL gửi các Chi cục hải quan cửa khẩu và ngày 08 tháng 3 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, thực hiện việc giải phóng thông quan, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Với sự can thiệp kịp thời, quyết liệt và rất hiệu quả của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản ban hành có nội dung rõ ràng, phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, đến thời điểm này việc giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất về cơ bản đã được giải quyết.

Hiệp hội xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Đồng chí Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đã rất quan tâm, theo dõi sát sao hoạt động của các doanh nghiệp ngành giấy trên cả nước, kịp thời có các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Hiệp hội mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới để ngành công nghiệp giấy Việt Nam có thể phát triển bền vững, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn www.chinh phu.vn (http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Duoc-go-vuong-kip-thoi-Hiep-hoi-Giay-cam-on-Thu-tuong/362932.vgp)

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng