GVT đặt mục tiêu giảm 57% lãi sau thuế trong năm 2019

Ngày 16-07-2019
VPPA-Năm 2019, CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) lên kế hoạch lãi sau thuế giảm 57% so với năm trước. Năm 2019, GVT đặt kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1,000 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, giảm 18% và 57% so với thực hiện năm 2018. Nguồn: VietstockFinance Năm 2018, GVT […]

Năm 2019, CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) lên kế hoạch lãi sau thuế giảm 57% so với năm trước.

Năm 2019, GVT đặt kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1,000 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, giảm 18% và 57% so với thực hiện năm 2018.

Năm 2018, GVT ghi nhận hơn 1,225 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với năm 2017. Lãi sau thuế năm 2018 tăng 131% so với năm trước, tương ứng đạt hơn 37 tỷ đồng. Sở dĩ, năm 2018, GVT ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về lợi nhuận là nhờ sự cộng hưởng của sự tiết giảm chi phí và các khoản giảm trừ doanh thu.

Chi phí tài chính năm 2018 giảm 21% so với năm trước. Các khoản giảm trừ doanh thu do hàng bán bị trả lại giảm 68% so với năm 2017.

Theo Vietstock

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng