HỌP BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI II, KHÓA V – LẦN 3

Ngày 05-01-2013
VPPA-I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 04 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Công ty CP giấy An Bình đã tiến hành phiên họp BCH Chi hội II lần 3, khóa V nhiệm kỳ 2012-2016. II. THÀNH PHẦN THAM DỰ Tham dự cuộc họp có: 1. Ông HÀN VINH QUANG    : Chủ […]

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 04 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Công ty CP giấy An Bình đã tiến hành phiên họp BCH Chi hội II lần 3, khóa V nhiệm kỳ 2012-2016.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tham dự cuộc họp có:

1. Ông HÀN VINH QUANG    Chủ tịch Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty CP Giấy An Bình

2. Ông HOÀNG TRUNG SƠN Chủ tịch Chi hội II; Công ty TNHH Giấy và Bao Bì Đồng Tiến

3. Ông HÀ NGỌC THỐNG      Ủy viên BCH; Cty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu

4. Ông HỒ XUÂN HOẠT         Ủy viên BCH; Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

5. Ông VÕ VĂN TÂM               PCT. Hiệp hội giấy Việt Nam; Công ty TNHH Giấy Phú Thọ

6. Ông DƯƠNG XUÂN CÀO   Ủy viên BCH; Công ty CP Giấy Xuân Đức

Và thư ký chi hội: Nguyễn Thị Ngọc Nữ

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Pháp lý Chi hội II – Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

 1. Điều lệ & Quy chế
 • So sánh điều lệ của bộ nội vụ và của Hiệp hội (Năm 2007 và 2012)
 • Thống nhất mức thu hội phí (Đề nghị Chi hội thu phí trực tiếp từ Hội viên và có Tài khoản riêng của từng Chi hội)
 • Quy chế Hiệp hội: phân công Ông Hoàng Trung Sơn soạn thảo và tham khảo kinh nghiệm Ông Võ Văn Tâm cho hoàn chỉnh trước khi tổ chức BCH Hiệp hội.

Gút lại:

– Đề nghị Họp Ban Chấp hành Hiệp hội sau tết. Mục đích Họp lấy ý kiến, thống nhất đưa ra Điều lệ và Quy chế của Hiệp hội theo đúng quy định của Bộ nội vụ.

 1. Phân công công việc cho Ban Chấp hành Chi hội II

Nhất trí với bản phân công công việc (Đính kèm bản phân công)

Các đơn vị, cá nhân cần sự hỗ trợ, hợp tác của chi hội trong từng lĩnh vực cụ thể có thể liên hệ trực tiếp với các UV BCH theo chức năng – nhiệm vụ đã được phân công.

 1. Giấy chứng nhận Hội viên:
 • Nhanh chóng hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận cho Hội viên.

 

2. Hoạt động Chi hội II

a. Tối ưu về Xử lý môi trường nhà máy giấy: Tư vấn từ Công ty Thanh Khiết do Ông Hoàng Trung Sơn thử nghiệm.

b. Cung cấp hóa chất – thiết bị

– Thống nhất chọn nhà cung cấp tin tưởng về hóa chất, thiết bị và ký kết cung cấp chung cho các nhà sản xuất giấy

Chương trình hợp tác với công ty Thuận Phát Hưng:

Để nhanh chóng có các biện pháp tốt hỗ trợ cho các hội viên trong việc lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp, các UV BCH chi hội thống nhất thực hiện thử nghiệm chương trình hợp tác với nhà sản xuất và cung cấp hóa chất Thuận phát Hưng với các thành viên chủ chốt ban đầu tham gia gồm:

 • Công ty CP Giấy An Bình.
 • Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu.
 • Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến.
 • Công ty TNHH Giấy Vĩnh Phú.
 • Công ty TNHH Giấy Á Châu.
 • Ông HOÀNG TRUNG SƠN sẽ trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc cụ thể.

Trước mắt, Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng Tiến thử nghiệm đầu tiên về màu, tinh bột biến tính để đánh giá chất lượng sản phẩm, giá cả, phong cách phục vụ cũng như các hạn chế yếu kém khác (nếu có) của công ty này để tổng hợp phân tích trong quá trình triển khai thực hiện chương trình hợp tác. Bước đầu đã có Hợp đồng

Sau đó sẽ rút kinh nghiệm và nếu có kết quả tích cực sẽ tiến hành thêm với một số nhà cung cấp khác, cũng như áp dụng mở rộng cho tất cả các hội viên chi hội muốn tham gia.

            – Đề nghị 2 đơn vị: Công ty TNHH Công nghệ Nước và Môi trường Thanh Khiết và Công ty TNHH Thuận Phát Hưng tổ chức buổi hội thảo.

Đồng thời, đề nghị liên kết với Hiệp hội Bao bì để trao đổi thông tin.

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO

– Dự tính Tổ chức cuộc họp toàn thể Hội viên Chi hội II và các doanh nghiệp ngoài Hội viên tại Đà Nẵng.

 Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 04 tháng 01 năm 2013.

*Hình ảnh buổi họp

Ban chấp hành: Ông Hàn Vinh Quang, Ông Hoàng Trung Sơn, Ông Hà Ngọc Thống, Ông Hồ Xuân Hoạt, Ông Võ Văn Tâm, Ông Dương Xuân Cào

                                                                                   

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng