Hướng dẫn cập nhật mã HS mới

Ngày 17-07-2019
VPPA-Để cập nhật mã HS mới chưa có trên hệ thống COMIS của VCCI, đề nghị doanh nghiệp sử dụng chức năng “Gửi Yêu Cầu Mã HS” trong mục “Quản Lý Hồ Sơ“. Mã HS hợp lệ bao gồm 08 hoặc 10 chữ số (ví dụ như: “62040000” hoặc “6216000099” và đầy đủ thông tin […]

Để cập nhật mã HS mới chưa có trên hệ thống COMIS của VCCI, đề nghị doanh nghiệp sử dụng chức năng “Gửi Yêu Cầu Mã HS” trong mục “Quản Lý Hồ Sơ“.

Mã HS hợp lệ bao gồm 08 hoặc 10 chữ số (ví dụ như: “62040000” hoặc “6216000099” và đầy đủ thông tin Tên mã HS phù hợp với Biểu thuế 2018).

Sau khi doanh nghiệp đăng ký mã HS mới, quản trị hệ thống sẽ xem xét và kích hoạt Mã HS mới trong thời gian 01 ngày làm việc.

Theo COVCCI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng