Kiến nghị của Văn phòng Hiệp hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Công văn hướng dẫn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26 tháng 10 năm 2018

Ngày 21-11-2018
VPPA-Theo Công văn hướng dẫn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT, từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 quy trình làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng giấy phế liệu nhập khẩu thay đổi, quy trình này diễn […]

Theo Công văn hướng dẫn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT, từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 quy trình làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng giấy phế liệu nhập khẩu thay đổi, quy trình này diễn ra rất phức tạp, mất nhiều thời gian để thông quan hàng hóa so với trước đây, doanh nghiệp phát sinh thêm nhiều chi phí trong việc đi lại làm thủ tục, hàng về cảng bị đọng lại, phát sinh thêm chi phí lưu bãi tại cảng,…

Trong quá trình thực hiện các Doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị gửi về cho Văn phòng Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội đã tiếp xúc và kiến nghị trực tiếp với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về những khó khăn phát sinh khi phải thực hiện Công văn hướng dẫn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng đã làm công văn kiến nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, xem xét để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặc dù rằng Công văn kiến nghị đã được văn phòng gửi đến hai cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng Văn phòng đề nghị các Doanh nghiệp hội viên vẫn tiếp tục gửi ý kiến phát sinh khi thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu, để Văn phòng Tổng hợp và tiếp tục kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước.

2018.11.21 CV 90 GUI BO TNMT

2018.11.21 CV 91 GUI BO TNMT

VPPA

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng