Phải có báo cáo đánh giá môi trường trước khi cấp phép xây dựng

Ngày 02-05-2019
VPPA-Ông Phạm Giang (Hà Nội) hỏi, đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nên lập ở giai đoạn nào là hợp lý, tiết kiệm chi phí và thời gian của nhà đầu tư? Khi làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhất thiết phải có […]

Ông Phạm Giang (Hà Nội) hỏi, đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nên lập ở giai đoạn nào là hợp lý, tiết kiệm chi phí và thời gian của nhà đầu tư? Khi làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhất thiết phải có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Theo ông Giang tìm hiểu, Luật Đầu tư 2014 không yêu cầu nhà đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xin giấy chứng nhận đầu tư, nhưng Luật Bảo vệ môi trường 2014 lại coi báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để phê duyệt đăng ký chứng nhận đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2014 “Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc sau:

a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư;

b) Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;

c) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí;

d) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng;

đ) Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này”.

Như vậy, căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 2 Điều 25 nêu trên, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng.

Theo Chinhphu.vn

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng