Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tháng 11.2018 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 20-12-2018
VPPA-Tháng 11 năm 2018, tổng giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp ở quy mô được lựa chọn tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, (đây là tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng thực tế, sau khi đã trừ các yếu tố giá) tăng 0,36% so với tháng 10.2018. […]

Tháng 11 năm 2018, tổng giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp ở quy mô được lựa chọn tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, (đây là tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng thực tế, sau khi đã trừ các yếu tố giá) tăng 0,36% so với tháng 10.2018. Trong mười một tháng tổng giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp ở quy mô được lựa chọn đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 0,1% so với mười tháng đầu năm.

Thống kê ba lĩnh vực công nghiệp thì giá trị gia tăng của công nghiệp mỏ và khai thác đá tăng 2,3% so với cùng kỳ trong tháng 11 và tốc độ tăng trưởng giảm 1,5 điểm phần trăm so với tháng 10, sản xuất tăng 5,6%, giảm 0,5 điểm phần tram; sản xuất và phân phối điện, nhiệt điện, khí đốt và nước tăng 9,8%, tăng 3,0 điểm phần trăm.

Thống kê theo các loại hình doanh nghiệp khác nhau cho thấy, trong tháng 11, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp nhà nước tăng 3,9% so với năm trước, các doanh nghiệp tập thể tăng 2,0%, các doanh nghiệp cổ phần tăng 6,6%, của các doanh nghiệp được tài trợ bởi các nhà đầu tư nước ngoài hoặc từ Hồng Kông, Macao và Đài Loan tăng 1,9%.

Thống kê theo nhóm các lĩnh vực khác nhau, trong tháng 11, 38 ngành công nghiệp trong 41 bộ phận công nghiệp giữ ổn định mức tăng trưởng hàng năm. Trong tổng số này, sự tăng trưởng của chế biến thực phẩm từ các sản phẩm nông nghiệp là 2,2%; ngành dệt may là 1,5%; sản xuất nguyên liệu hóa học và sản phẩm hóa học, tăng 1,9%; sản xuất các sản phẩm khoáng sản phi kim loại, tăng 6,9%; sản xuất và chế biến kim loại đen, tăng 10,4%; sản xuất và chế biến kim loại màu, tăng 12,8%; sản xuất máy móc đa năng, tăng 6,7%; sản xuất máy móc chuyên dùng, tăng 12,4%; sản xuất công nghiệp ô tô, giảm 3,2%; sản xuất đầu máy xe lửa, đóng tàu, thuyền, sản xuất máy bay và tàu vũ trụ và các thiết bị vận tải khác, tăng 12,7%; sản xuất máy móc và thiết bị điện, tăng 9.0%; sản xuất máy tính, thiết bị truyền thông và các thiết bị điện tử khác, tăng 12,3%; sản xuất và cung cấp năng lượng điện và nhiệt điện, tăng 9.0%.

Thống kê theo các khu vực địa lý khác nhau, trong tháng 11, giá trị gia tăng của khu vực phía đông tăng 4,3% so với năm trước; khu vực miền trung tăng 6,5%; khu vực phía tây tăng 5,6 phần trăm; khu vực đông bắc đã tăng 4,0 phần trăm.

Thống kê theo các sản phẩm khác nhau, 301 sản phẩm trong 596 sản phẩm giữ mức tăng trưởng hàng năm. Trong tổng số này, sản lượng gang là 94,24 triệu tấn, tăng 11,3% so với năm trước; ximăng là 205,21 triệu tấn, tăng 1,6%; trong đó có 10 loại kim loại màu là 4,71 triệu tấn, tăng 12,7%; của ethylene là 1.450 nghìn tấn, giảm 6,2%; của ôtô tải là 2.582 nghìn bộ, giảm 16,7%; của ôtô con là 1.042 nghìn bộ, giảm 18%; điện năng là 554,3 tỷ kilowatt giờ, tăng 3,6%; dầu thô là 50,46 triệu tấn, tăng 2,9%.

Tỷ lệ bán hàng của các sản phẩm công nghiệp trong tháng 11 là 97,6%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị giao hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghiệp là 1.183,3 tỷ NDT, tăng 7,6% so với năm trước.

RISI News/12.2018

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng