Sinh hoạt của Ban Chấp hành & Ban Tư vấn

Ngày 15-10-2014
VPPA-Hình ảnh sinh hoạt của Ban Chấp hành & Ban Tư vấn: Họp Ban Chấp hành & Ban Tư vấn mở rộng Các thành đại diện Ban Chấp hành & Ban Tư vấn

Hình ảnh sinh hoạt của Ban Chấp hành & Ban Tư vấn:

Họp Ban Chấp hành & Ban Tư vấn mở rộng

Các thành đại diện Ban Chấp hành & Ban Tư vấn

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng