Lãnh đạo Hiệp hội thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp hội viên phía Nam

Tại các buổi gặp và làm việc tại các công ty Lãnh đạo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam và Lãnh đạo của các công ty đã trao đổi về tình hình hoạt động của Văn phòng Hiệp hội cũng như của các công ty trong bối cảnh dịch COVID-19 trong năm 2020, tìm hiểu và nắm bắt những vướng mắc và khó khăn của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Hiệp hội cũng đã thông báo cho các doanh nghiệp về những việc mà Văn phòng Hiệp hội đã thực hiện trong năm 2020, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện Nghị định 40/2019/ND-CP, về việc gia hạn lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải tại các nhà máy, gia hạn đến hết ngày ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời không phải lập lại ĐTM đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014…

Lãnh đạo Hiệp hội đã cùng với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã đi thăm cơ sở sản xuất của một số doanh nghiệp như: dây chuyền mới của Công ty Marubeni mới đưa vào khởi chạy và đã cho ra cuộn giấy đầu tiên vào ngày 02/11/2020, dây chuyền sản xuất của Công ty CP Giấy Sài Gòn, nhà máy sản xuất giấy bao bì của Công ty Giấy Thuận An.

Một số hình ảnh hoạt động của chuyến thăm, làm việc của Lãnh đạo Hiệp hội tại các doanh nghiệp hội viên phía Nam:

VPPA