Tổng cục Hải quan chỉ đạo khẩn về thông quan phế liệu nhập khẩu

Ngày 28/2, Tổng cục Hải quan cho biết, đã có chỉ đạo khẩn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thông quan cho doanh nghiệp (DN) nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất…

Trước đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các lô hàng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP (ngày 3/2/2019) và văn bản 1036/VPCP-TH (ngày 1/2/2019) về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Tại văn bản 1036/VPCP-TH, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại thông tư số 08/2018 và Thông tư số 09/2018 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, báo cáo trước ngày 15/2/2019.

Tuy nhiên, Bộ TN&MT chưa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư nói trên. Do vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN và thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có điện Fax khẩn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo, như sau:

Trong khi chờ Bộ TN&MT ban hành thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ TN&MTchỉ định xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Lực lượng hải quan không yêu cầu DN phải nộp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu nhập khẩu của sở TN&MT nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất./.

Theo: Thời báo Tài chính Việt Nam