Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 1/2020

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 1/2020 tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 22,1% xuống còn 3,989 triệu tấn, tăng 8,9% so với mức 3,662 triệu tấn tại cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ tiêu thụ trên công suất giảm từ 104% trong tháng 12 xuống còn 81% trong tháng 1.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) tháng 1 đạt 2,084 triệu tấn, tăng so với mức 2,041triệu tấn trong tháng 12/2019.

Trong khi đó, tiêu thụ bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đạt 1,774 triệu tấn, giảm so với mức 2,922 triệu tấn trong tháng 12/2019.

Tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu tăng 2 ngày, đạt 39 ngày cung cấp trong tháng 1 (36 ngày đối với bột BSK và 42 ngày đối với bột BHK) nhưng thấp hơn 16 ngày so với mức tồn kho trong tháng 1/2019./.

Theo RISI – VPPA