Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 1/2020

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 1/2020 tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 22,1% xuống còn 3,989 triệu tấn, tăng 8,9% so với mức 3,662 triệu tấn tại cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ tiêu thụ trên công suất giảm từ 104% trong tháng 12 xuống còn 81% trong tháng 1.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) tháng 1 đạt 2,084 triệu tấn, tăng so với mức 2,041triệu tấn trong tháng 12/2019.

Trong khi đó, tiêu thụ bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đạt 1,774 triệu tấn, giảm so với mức 2,922 triệu tấn trong tháng 12/2019.

Tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu tăng 2 ngày, đạt 39 ngày cung cấp trong tháng 1 (36 ngày đối với bột BSK và 42 ngày đối với bột BHK) nhưng thấp hơn 16 ngày so với mức tồn kho trong tháng 1/2019./.

Theo RISI – VPPA

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 12/2019

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 12/2019 tiêu thụ bột giấy toàn cầu tăng 21%, đạt 5,123 triệu tấn, tăng so với 4,234 triệu tấn trong tháng 12/2018.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 2,041 triệu tấn trong tháng 12, tăng so với mức 1,987 triệu tấn trong tháng 11.

Trong khi đó, tiêu thụ bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đạt 2,922 triệu tấn, tăng so với mức 2,320 triệu tấn trong tháng 11/2019.

Tồn kho bột giấy toàn cầu trong tháng 12 của nhà sản xuất giảm, còn 37 ngày cung cấp (37 ngày bột BSK và 37 ngày bột BHK) và thấp hơn mức tồn kho tháng 12/2018 là 13 ngày./.

Theo RISI