Thông báo: V/v Thành lập Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên

Ngày 20-12-2013
VPPA-Quyết định 01/20131/QĐ/QC-CHII về việc thành lập Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên . Xem chi tiết Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên. Xem chi tiết

Quyết định 01/20131/QĐ/QC-CHII về việc thành lập Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên . Xem chi tiết

Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban tư vấn hỗ trợ Hội viên. Xem chi tiết

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng