Tổng quan thị trường giấy thu hồi toàn cầu – Global market outlook for Recovered Paper (RISI)

Ngày 07-11-2018
VPPA-Trung Quốc chiếm 28% tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ giấy các loại toàn cầu và tiêu thụ khoảng 1/3 tổng giấy loại thu hồi toàn thế giới. Khoảng 45-50% xuất khẩu giấy loại thu hồi thế giới là xuất cho Trung Quốc. Xuất phát từ chính sách nhập khẩu RCP của Trung […]

Trung Quốc chiếm 28% tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ giấy các loại toàn cầu và tiêu thụ khoảng 1/3 tổng giấy loại thu hồi toàn thế giới. Khoảng 45-50% xuất khẩu giấy loại thu hồi thế giới là xuất cho Trung Quốc.

Xuất phát từ chính sách nhập khẩu RCP của Trung Quốc có nhiều thay đổi nên tình hình thị trường giấy RCP cũng có những biến động theo. Tháng 7.2017, Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu giấy loại hỗn hợp (mix paper) và có hiệu lực vào cuối năm 2017. Áp dụng tỷ lệ tạp chất trong giấy loại nhập khẩu là 0,5%, có hiệu lực từ đầu năm 2018. Trung Quốc có ban hành lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn các loại giấy RCP hay không? và khi nào? đó là câu hỏi đang được rất nhiều nhà quản lý, doanh nhân đi tìm câu trả lời. Trong khi đó, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến thị trường giấy loại RCP toàn cầu và khu vực.

Đánh giá toàn bộ tình hình giấy loại thu hồi thế giới trong thời gian vừa qua đã được RISI báo cáo tại Hội nghị Công nghiệp Giấy và Bột giấy châu Á lần thứ 6 tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 31.10.2018 đến ngày 2.11.2018.

Chi tiết báo cáo của RISI xem tại đây: Bao cao Tong quan RCP toan cau 2018 – RISI

Bình luận của bạn

Tin liên quan

Tin đã đăng