VCCI cảnh báo các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O

Trước tình trạng đội lốt hàng Việt, VCCI đưa ra cảnh báo đến các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O và xác nhận chứng từ thương mại tại VCCI cần phải cung cấp chính xác các tờ khai hải quan xuất khẩu. Đồng thời cũng cảnh báo về việc bị phát hiện kê khai, chứng từ giả.

Theo đó, VCCI nêurõ cảnh báo: Các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O và xác nhận chứng từ thương mại tại VCCI lưu ý cung cấp chính xác các tờ khai hải quan xuất khẩu (không được chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chưa có sự đồng ý của cơ quan hải quan) và các chứng từ liên quan khác.

Trường hợp VCCI tra cứu tờ khai hải quan xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS phát hiện việc doanh nghiệp sử dụng chứng từ giả hoặc kê khai gian lận, doanh nghiệp đó sẽ bị tạm dừng cấp C/O trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hiện (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa).

Đồng thời, qua đây, VCCI cũng cung cấp hướng dẫn khai báo hồ sơ online và các đầu mối giải đáp các vướng mắc tại các khu vực trong quá trình ký điện tử. Như, doanh nghiệp xin cấp C/O tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An liên hệ số máy: 0243.576.5146; Doanh nghiệp xin cấp C/O tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Tiền Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Khánh Hòa liên hệ số máy:0243.576.5146 (ấn số 1) hoặc 093.464.9889; Doanh nghiệp có nhu cầu mua Chữ ký số xin liên hệ số máy: 093.464.9889.

Điều kiện xin cấp C/O đối với hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất tại Việt Nam

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một chứng từ thiết yếu trong xuất nhập khẩu. Theo quy định của Bộ Công Thương Việt Nam, giấy chứng nhận Xuất xứ (C/O) chỉ được cấp cho thương nhân Việt Nam, vì vậy cơ quan chức năng sẽ không cấp C/O cho hàng quá cảnh.

Đối với hàng tạm nhập – tái xuất: chúng ta có thể xin cấp C/O trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: hàng hóa có trải qua quá trình sản xuất/gia công tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa trên 30% giá trị FOB của hàng hóa. Trong trường hợp này:

  • Nếu hàng hóa có tỷ lệ nội địa hóa cao hơn 30% giá trị FOB của hàng hóa sẽ được VCCI cấp C/O mẫu B cho thương nhân Việt Nam.
  • Nếu hàng hóa có tỷ lệ nội địa hóa cao hơn 40% giá trị FOB của hàng hóa sẽ được phòng Quản lý Xuất-Nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cấp C/O mẫu ưu đãi đối với các thị trường Việt Nam có ký hiệp định thương mãi ưu đãi về thuế quan, theo nhu cầu của thương nhân Việt Nam.

– Trường hợp 2: hàng hóa không trải qua bất kỳ quá trình sản xuất/gia công tại Việt Nam, hoặc tỷ lệ nội địa hóa thấp hơn 30% giá trị FOB của hàng hóa. Trong trường hợp này:

  • VICC sẽ cấp giấy chứng nhận về tình trạng hàng hóa, còn được gọi là chứng nhận mẫu X (chứng nhận này không phải là chứng nhận xuất xứ).
  • Các nhà xuất khẩu khai báo nội dung về tình trạng hàng hóa tại ô số 9 trên giấy chứng nhận mẫu X theo hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 05/2018TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 03/04/2018.

VPPA