Trung Quốc ban hành lô giấy phép nhập khẩu RCP đầu tiên cho năm 2020

Ngày 23 tháng 12, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEE) đã ban hành lô giấy phép nhập khẩu RCP đầu tiên năm 2020 cho 39 công ty, với khối lượng là 2,78 triệu tấn, giảm 45% so với năm 2019.

Tổng hạn ngạch nhập khẩu cấp phép cho ba nhà sản xuất giấy bao bì hòm hộp tái chế hàng đầu của Trung Quốc là Nine Dragon Paper (Holdings), Lee&Man Paper Manufacturing và Shanying International Holdings là 1,38 triệu tấn, chiếm 50%.

Hạn ngạch cho các nhà sản xuất giấy in báo như Shandong Huatai Paper và Guangzhou Paper cũng chiếm phần lớn, chủ yếu là các loại giấy khử mực, bao gồm báo cũ và tạp chí cũ.

Một số công ty bị cắt giảm hạn ngạch với khối lượng lớn như Guangdong Huatai Paper được cấp 420.000 tấn, giảm 51% so với 740.000 tấn được cấp phép trong năm 2019, Guangzhou Paper được cấp 550.000 tấn, thấp hơn 25% so với 730.000 tấn trong năm 2019.

Trong năm 2019, MEE đã cấp phép tổng cộng 10,75 triệu tấn hạn ngạch RCP cho 79 công ty.

Dự kiến trong năm 2020, Trung Quốc sẽ cấp tổng hạn ngạch nhập khẩu RCP cho tất cả các công ty khoảng 6,5 triệu tấn, giảm khoảng 40% so với 2019./.

Theo RISI – VPPA dịch